Här tas det första spadtaget för kvarteret Parkhus 4 i Pedagogen Park i Mölndal

| 19 maj, 2022 | 0 kommentarer

Idag togs det första spadtaget för bygget av kvarteret Parkhus 4, ett nytt kontorskvarter med tre sammanhängande huskroppar i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Totalt inrymmer det nya kvarteret 12.000 kvadratmeter kontorsyta och beräknas stå färdigt i slutet av 2023. – Jag känner mig väldigt stolt över att vi under en svår tid med pandemier och oroligheter i omvärlden fortsätter att utveckla stadsdelen Pedagogen Park mot vårt mål att skapa regionens bästa stadsdelscentrum. Det visar på en stark tilltro till den här platsen och till det här projektet, säger Mathias Vårström, projektutvecklingschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Kvarteret Parkhus 4 har, tillsammans med det intilliggande bostadskvarteret Parkhus 5, utformats av arkitektbyrån Wingårdhs som skapat en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal med butikslokaler, bostäder, kontor, handel och lokal service. Förutom 12.000 kvadratmeter kontor byggs 3.000 kvadratmeter bostadsyta och 3.000 kvadratmeter kommersiella lokaler i markplanen i de båda fastigheterna.

Jag känner mig väldigt nöjd med den höga kvaliteten i det här projektet, dels avseende gestaltningen men också när det gäller olika tekniska lösningar som bidrar till en hållbar och attraktiv miljö. Särskilt nöjd är jag med hur vi har lyckats bygga in mellan 500 och 600 parkeringsplatser i de båda Parkhusen, gömda bakom fasader täckta av grönska, så att vi inte påverkar den naturligt gröna parkmiljön här i området, säger Mathias Vårström.

Det första spadtaget togs gemensamt av Manne Aronsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter, Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande i Mölndals stad och Christian Wivensson, projektchef på Vestia som ansvarar för bygget och som redan har tecknat avtal om att hyra ett helt våningsplan i huset när det står färdigt för inflyttning.

– När vi startade bygget av Parkhus 5 gjorde vi det utan att ha sålt en enda lägenhet i förväg. Nu startar vi Parkhus 4 med bara ett enda påskrivet förhandsavtal. Det visar återigen på mod och vår starka tilltro till det här stadsutvecklingsprojektet. Idag är drygt hälften av lägenheterna sålda och vi har också flera anmälda förhandsintressenter på kontors- och butikslokaler i det nya kontorskvarteret. Det stora intresset för den nya stadsdelen Pedagogen Park vet jag också upplevs av de övriga fastighetsbolagen som har påbörjat sina projekt i området, säger Manne Aronsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter.

Manne Aronsson vill också lyfta fram det nära och positiva samarbetet mellan alla de olika bygg- och fastighetsbolag som driver pågående bostadsprojekt i området och där olika intressen ska vägas mot varandra.

– Jag tycker att vi under hela den här processen har haft ett väldigt öppet och lyhört samarbete med varandra. I det arbetet har även Mölndals stad varit en väldigt viktig aktör genom att få alla att arbeta mot ett tydligt och gemensamt mål, nämligen att skapa ett riktigt bra stadsdelscentrum där människor kan arbeta, bo, trivas och må bra.

För mer information:

Manne Aronsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 073-642 61 98. E-post: [email protected]

Mathias Vårström, projektutvecklingschef Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0705-88 90 01. E-post: [email protected]

www.aspelinramm.se

www.stadsdelenpedagogenpark.se

www.parkhusen.com

Aspelin Ramm Fastigheter AB bildades 1998 och ägs av norska Aspelin-Ramm Gruppen AS. Bolaget äger och utvecklar fastighetsprojekt i de mest spännande och expansiva delarna i och i närheten av Göteborg, som Norra Älvstranden, Amhult/Torslanda, Högsbo, Mölndal, Kungälv och Kungsbacka. Under hösten 2011 påbörjades omvandlingen av Vallhamra torg till en helt ny och trygg stadsmiljö med bostäder, butiker och lokal service – mitt i Sävedalen – i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.