Connect with us

Marknadsnyheter

Robotbolaget Cognibotics tar in 60 miljoner kronor i nytt kapital

Published

on

Det svenska robotbolaget Cognibotics tar in 60 miljoner kronor i nytt kapital med danska Newton ApS som huvudinvesterare – för leverans av kundspecifika lösningar och ytterligare marknadsanpassning av bolagets revolutionerande robotprodukter.

LUND, Maj 19, 2022- Cognibotics är ett privat högteknologiföretag som utvecklar avancerade industriella robotar och robotlösningar där kraven på snabbhet, precision och räckvidd är mycket höga. Den nya finansieringen kommer, utöver från Newton ApS, från grundarna och tidigare storägare Fairpoint, Tibia och Port-Monnaie. Kapitalet kommer att användas för att paketera och marknadsanpassa företagets produkter och skapa kundspecifika automationslösningar i nära samarbete med partners. Företaget kommer även att investera i en breddad kompetens samt en utökad organisation för kundsupport.

 

”Vi ser en ökad efterfrågan inom alla våra fyra produktområden efter mer applikationsspecifika lösningar och fortsatt nära kundsamarbeten. För att kunna möta dessa kundkrav tar vi nu in nytt kapital både från tidigare och från nya ägare. Att vi nu får in Newton ApS i ägarlistan tillsammans flera andra tunga industrinamn som Staffan Dahlström och Sven Nyman är ett styrkebesked. Nu har vi en ägarlista som både kan stötta oss strategiskt såväl som praktiskt och finansiellt. Fokus för Cognibotics ligger nu i att tillsammans med våra partners omsätta våra robotprodukter till referensinstallationer och demonstrationsanläggningar hos våra kunder.” säger Fredrik Malmgren, VD

 

”Cognibotics är ledande inom ett av de snabbast växande och mest intressanta områdena inom automation idag. Vi är mycket glada åt att kunna engagera oss i och vara med på bolagets fortsatta tillväxtresa. De produkter Cognibotics erbjuder klarar en mängd utmaningar som branschen tidigare inte lyckats med, vilket öppnar upp viktiga möjligheter för framtidens lokala produktionsmetoder. Vi ser bolaget som synnerligen kompetent och strategiskt mycket väl positionerat för att etablera sig som marknadsledare inom modern automationsteknik” säger Tais Clausen och Nikolaj Deichmann,  Newton ApS

 

”Den nya finansieringen kommer att möjliggöra utveckling av nya och mer kompletta automationslösningar byggda på våra robotar. Lösningar som är avsedda att möta nya behov inom den växande logistik och e-handelsbranschen och samtidigt möjliggöra automation av komplexa tillverkningsprocesser inom fordons- flyg- och energiindustrin där tidigare robotar och maskinlösningar varit otillräckliga. Fortsatt utveckling kommer att ske tillsammans med partners och kommer att möjliggöra en ökad automatisering med stora produktivitets- och lönsamhetsförbättringar för våra kunder.” säger Henrik Johansson, ordförande Cognibotics.

 

”Cognibotics är nu i ett mycket gynnsamt läge med starka långsiktiga investerare som gör att vi fullt ut kan lansera de produkter som utvecklats under flera år baserat på tidigare forskningsresultat och nya uppfinningar. De samlade erfarenheter och det kunnande inom robotik och automation, från såväl industri som akademi, som vi med ett 40-tal medarbetare har, skapar tillsammans med vår patentportfölj basen för de lättanvända och kostnadseffektiva robotsystem som behövs i industrin, och därefter inom många andra områden. Robotar skall vara behjälpliga och avlasta människan, som utan att vara specialist skall kunna instruera och hantera roboten som sitt universella verktyg.” säger Klas Nilsson, CTO och grundare Cognibotics

 

 

Om Cognibotics

Cognibotics är ett privatägt företag som utvecklar avancerad robotteknik och toppmoderna industrirobotar för applikationer inom materialbearbetning och materialhantering. Företaget erbjuder även paketerade lösningar för ökad precision och rörelseprestanda för industrirobotar från tredje part och specialiserar sig på applikationer där överlägsen precision, hastighet och räckvidd står i fokus. Företaget grundades 2013 i Lund och har ett nära samarbete med Lunds universitet, driver ett antal EU-finansierade forskningsprojekt samt arbetar nära slutkunder inom industriell automation.

 

Om Newton ApS

Newton ApS är ett danskt finansiellt holdingbolag.

 

Om FairPoint Capital AB

Fairpoint Capital är en svensk fond som investerar i onoterade teknikbolag inom B2B-segmentet. Fokus ligger huvudsakligen på unika teknologier och affärsmodeller med hög skalbarhet. Bolaget letar efter bolag i det tidiga tillväxtstadiet med produkter som adresserar globala marknader med starka tillväxtdrivare. Investeringarna görs primärt i Norden.

 

Om Tibia Konsult AB

Tibia Konsult AB (Tibia) är ett Malmöbaserat privat investmentbolag, grundat av Sten K Johnson. Idag ägs bolaget till hälften av familjen och till hälften av Sten K Johnsons stiftelse. Tibia är en långsiktig investerare med ett regionalt fokus och ett brett innehav i såväl traditionella som teknikledande bolag. Inom mjukvarusektorn är Tibias investeringsfokus främst kassaflödespositiva tillväxtbolag. Förutom kapital tillför Tibia, direkt och via nätverk, kompetens som skapar trygghet i entreprenörernas fortsatta tillväxresa

 

Om Port-Monnaie AB

Porte-Monnaie är ett riskkapitalbolag som i tidiga skeden investerar i idéer och entreprenörer som ligger i framkant inom vetenskap och teknik. Porte-Monnaie stöder banbrytande lösningar inom automation, grön teknik och biovetenskap som tar itu med tidigare olösliga problem för att bygga nya transformationsföretag samtidigt som världen blir en markant bättre plats.

 

 

Presskontakt

Fredrik Malmgren

Fredrik.malmgren@cognibotics.com

+46 73 419 62 96

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.