Heimstaden sätter nya mål för att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C

| 14 september, 2021 | 0 kommentarer

Heimstaden AB’s dotterbolag, Heimstaden Bostad, har satt nya klimatmål och kommer att investera 5 miljarder kronor för att minska bolagets växthusgasutsläpp med minst 46% vid 2030. Detta sker i linje med Parisavtalets ambition om att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader.

I januari 2021 var Heimstaden Bostad ett av de första paneuropeiska bostadsfastighetsbolagen att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi), och efter en grundlig intern process och granskning av vilka effekter höjda ambitioner kan ha operativt och ekonomiskt, är bolaget stolt över att presentera nya klimatmål:

  • Minska växthusgasutsläppen med minst 46% 2030 (scope 1 och 2).
  • Minska mängden köpt energi med i genomsnitt 2% årligen fram till 2025.
  • Krav på att leverantörer, som täcker 70% scope 3 utsläpp, ska sätta vetenskapsbaserade mål 2025.

De nya målen kompletterar bolagets befintliga hållbarhetsmål.

Den totala investeringen för att nå de nya klimatmålen 2030 baseras på nuvarande fastighetsportfölj och uppskattas till 5 miljarder kronor, vilket kommer att öka i takt med att bolaget växer. Detta omfattar fokuserade insatser i hela värdekedjan, till exempel utbyte av bränsle, energieffektiviseringar i hela portföljen, solcellsinstallationer och inköp av ursprungsmärkt förnybar el.

”Jag är oerhört stolt över att arbeta i ett bolag som bekräftar klimatutmaningarna och är villig att göra de investeringar som krävs för att uppnå klimatmålen. Det hårda arbetet börjar nu och för att leverera på våra mål kommer vi behöva engagera hela organisationen, våra kunder och partners,” sa Katarina Skalare, Chief Sustainability Officer på Heimstaden AB.

I EU står fastigheter för cirka 40% av energianvändningen och 36% av koldioxidutsläppen1. Genom att höja klimatambitionerna strävar Heimstaden Bostad efter att positivt påverka det globala klimatarbetet och minska sitt negativa klimatavtryck, vilket förhoppningsvis kan inspirera branschen i stort.

”Vi anser att det är upp till oss alla att förändra hur vi agerar för att kollektivt bekämpa klimatförändringarna. Som en av de största bostadsfastighetsägarna i Europa tar vi vårt samhällsansvar på allvar, och med våra nya ambitiösa och vetenskapsbaserade klimatmål hoppas vi vara ett föredöme för andra. På lång sikt kommer de nya målen också att påverka våra finansiella och operativa resultat positivt”, sa Patrik Hall, VD på Heimstaden AB.

De nya målen och färdplanen kommer att skickas till SBTi för validering.

”Vi ser fram emot att få feedback från SBTi. Vi har satt ambitiösa men realistiska mål och färdplaner, och med stöd från initiativet hoppas vi göra en skillnad och bidra till att effekterna av klimatförändringarna mildras”, sa Skalare.
 

1) EU Taxonomin

Definitioner
Om Science Based Targets initiative:
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) som förespråkar och definierar bästa praxis i att sätta vetenskapsbaserade mål. SBTi erbjuder resurser och vägledning, och oberoende utvärderar och godkänner företagsmål i enlighet med initiativets strikta kriterier.

Scope inom växthusgassutsläpp:
Scope 1 omfattar utsläpp direkt hänförda till ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. Scope 3 omfattar övriga indirekta utsläpp i bolagets värdekedja. 

För mer information, kontakta:
Christian V. Dreyer, CCO
+47 907 24 999 
[email protected]

Magnus Granerød, IR Manager
+47 922 38 407
[email protected]

Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa som äger, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share skapar vi värde för våra ägare och kunder. Heimstaden äger ca 116 000 lägenheter med ett fastighetsvärde om ca 187 mdkr värde. Huvudkontoret ligger i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *