Connect with us

Marknadsnyheter

Högt söktryck till Implemas traineeprogram

Published

on

Implemas traineer som antogs 2022 tillsammans med rektor Jonas Anger (längst t.v.)
2022 års traineer tillsammans med Implemas rektor Jonas Anger (längst till vänster), och de tre studierektorerna Agnes Alm (längst ner till vänster), Louise Haavisto (mittersta raden längst ut till höger) samt Sofie Karlsson (längst ned till höger).

Redan 2004 drog IT-bolaget Implema igång sitt populära traineeprogram. Till årets start i juni har man utökat antalet platser och söktrycket har varit det högsta någonsin.

Det var för snart 20 år sedan som Implema, Sveriges ledande specialist på affärssystemen SAP och Microsoft Dynamics, antog sina första traineer. Programmet är ambitiöst: under ett halvår får traineerna varva intensiv kunskapsinlärning om affärssystem, projektmetodik och konsultrollen, med medverkan i uppdrag ute hos kund.  Efter avslutat traineeprogram är de utbildade applikationskonsulter eller integrationskonsulter inom marknadens ledande affärssystem från SAP eller Microsoft Dynamics. Sen väntar en tjänst vid något av Implemas tio kontor runt om i Sverige.

Konkurrensen om platserna är hård: endast 6% av de sökande kan räkna med en plats. Till årets program har drygt 500 personer sökt de 30 platserna, varav hälften nu är signade.

–  Vi ser ett väldigt stort behov av affärssystemskonsulter närmaste åren, både hos oss och i branschen i stort. Därför har vi nu ökat antalet traineeplatser till 30. Söktrycket har varit rekordstort i år, något som vi är väldigt glada över. Vi vet att vi har ett väldigt bra program och det verkar som att ryktet har spridit sig, kommenterar Jonas Anger, rektor för Implemas traineeprogram. 

En ovanligt stor andel, cirka 65%, av traineerna blir också kvar på Implema. 

– Det är extra roligt att så många av traineerna väljer att stanna hos oss. Nära sju av tio är fortfarande kvar. Några av dem gick vårt allra första traineeprogram 2004. Det här är siffror som jag och vi på Implema är väldigt stolta över, säger Jörgen Aronsson, vd på Implema.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sophie Modigh, Marketing & Communications Director Implema, 073-343 89 35,
ann-sophie.modigh@implema.se
Jörgen Aronsson, CEO Implema, 070-644 84 18, jorgen.aronsson@implema.se

Om Implema 
Vi stärker konkurrenskraften hos våra kunder genom intelligent digitalisering. Som Sveriges ledande specialist på affärssystemen SAP och Microsoft Dynamics ser vi till att våra kunder snabbt och säkert får ett affärssystem som är redo för framtiden. Härifrån utforskar vi nya idéer och arbetssätt, samt hjälper kunden att maximera nyttan av den senaste tekniken. Implema har levererat affärskritiska projekt sedan 1998. Idag är vi 180 medarbetare utspridda på 10 kontor, från Malmö i söder till Umeå i norr, och omsätter 300 MSEK.

Om Traineeprogrammet
Implemas traineeprogram är certifierat av Traineeguiden och Civilekonomerna. Deltagarna är civilingenjörer, civilekonomer, datavetare och systemvetare, antingen helt nyutexaminerade eller med ett par års erfarenhet. Under sex månader studerar deltagarna bland annat projektmetodik, konsultmannaskap och Implemas unika arbetssätt, Implema Way. Under utbildningen varvas interna föreläsare med externa och deltagarna har under hela programmet guidning av en mentor på företaget Deltagarna är också med och arbetar i kundnära team.  De får möjlighet att specialisera sig inom ett affärsområde: logistik, finans/ekonomi, integration, analytics eller utveckling. De examineras genom en fiktiv kundpresentation och slutligen sker en diplomering. Efter avslutat program är de utbildade affärssystemskonsulter inom marknadens ledande affärssystem: SAP och Microsoft Dynamics. 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Så installeras solceller bäst – expertens tips och varning

Published

on

By

Inför sommaren varnar solcellsexperterna på Hitta-Solceller.se villaägare för att installationerna kan bli misslyckade. Den som bara utgår från olika tester av produkterna, men glömmer bort själva installationen, riskerar att bli väldigt besviken med resultatet.

–Att det finns flera oberoende tester av själva solcellerna är jättebra, men de tar bara hänsyn till tekniken i sig. Varje villaägare har sina egna förutsättningar och sina egna skäl som installationen också måste ta hänsyn till. Lösningarna ser olika ut för den som vill göra den mest lönsamma installationen och för den som främst vill hjälpa till i klimatomställningen, säger Gustav Haag, VD för Hitta-Solceller.se.

 

Hitta-Solceller.se har hjälp tiotusentals användare att hitta rätt installatör av solceller. Nu publicerar tjänsten råd om just hur villaägare ska hitta både rätt solceller – och rätt installatör – utifrån de enskilda behoven. Råden finns på https://www.hitta-solceller.se/bast-i-test/

 

–Tyvärr finns det många fallgropar när man ska installera solceller, allt från att kunna finansiera själva installationen till att hitta rätt solceller och en seriös installatör. Vår funktion är att hjälpa vanliga människor att hitta rätt i solcellsdjungeln så fler kan hjälpa till med den nödvändiga klimatomställningen samtidigt som de kan spara pengar, säger Gustav Haag.

 

Hitta-Solceller.se skapades efter att Gustav Haag själv bestämt sig för att installera solceller och insåg att det fanns många problem – och ingen samlad lösning. Med enkla råd och tjänster kan användarna, som namnet antyder, hitta rätt installatör för solceller till bostaden och undvika kritiska misstag. Priset är långt ifrån den enda faktorn som påverkar, och att välja fel leverantör kan bli en dyr affär. Hitta-Solceller.se lanserade också nyligen Huspriskollen, som visar hur stor värdeökningen blir på en villa när den försetts med solceller. Alla tjänster återfinns på https://www.hitta-solceller.se/

 

För mer information, kontakta:

Hitta-Solceller.se (Omtago AB)

Gustav Haag, VD

E-post: gustav.haag@wilara.se

Telefon: 0737 – 096 953

 

Hitta-Solceller.se är en onlinetjänst som hjälper villaägare och andra fastighetsägare att finna sin väg genom solcellsdjungeln. Med hjälp av ett enkelt frågeformulär rekommenderar tjänsten seriösa installatörer som passar kundens specifika behov och tar in offerter åt dem. Bolaget grundades 2018 som Omtago AB och fick sin nuvarande inriktning 2020. Bolaget planerar att lansera flera ytterligare onlinetjänster inom solceller under 2023.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN BEVILJAR STÖRRE AKTIEÄGARE I AUGEO GROUP DISPENS FRÅN BUDPLIKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Published

on

By

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnatgarantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.
Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor
kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få
genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social
Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av
nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av
Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar
ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri
och Aleksov. Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med
närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i
Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för
garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter
Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst
1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom
indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier
genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.
Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri
och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i
Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av
emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive
garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas
vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir
tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna
säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka
2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro
rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units
utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på
Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).Rådgivare
Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2023-06-08 , 08:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frindberg, VD Augeo Group, +46 70-530 31 23, kalle@vaxxa.se

 

Om Augeo Group AB
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina
dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital
auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har
sitt huvudkontor i Stockholm

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dags att nyttja allmänna tandvårdsbidraget

Published

on

By

Juni är sista månaden att använda sitt tandvårdsbidrag innan det fylls på 1 juli. Men det är långt ifrån alla som känner till att bidraget finns, och desto färre som faktiskt nyttjar det. Det visar nya siffror från Smile Tandvård och Försäkringskassan.

Den 1 juli varje år ges alla vuxna över 23 år ett statligt tandvårdsstöd för att betala tandvårdskostnader. Det innebär också att innestående bidrag förfaller 30 juni och för att maximera bidraget är det klokt att passa på innan juli.

Bidraget ligger på 300 eller 600 kronor per år, beroende på ålder och kan sparas i två år, vilket gör att man kan ha upp till 1200 kronor innestående. Man behöver inte ansöka om bidraget utan ber bara sin tandläkare eller hygienist om att man vill använda bidraget. I många fall dras det automatiskt.

– Det är vanlig missuppfattning att det ska kosta massor att gå till tandläkaren. Nyttjar man sitt tandvårdsbidrag vartannat år täcker det ofta stora delar av en vanlig basundersökning. Det är när man låter det gå för långt mellan tandvårdsbesöken som kostnaderna riskerar att öka, då större ingrepp blir dyrare, säger Lars Armbäck, nationellt odontologiskt ansvarig på Smile Tandvård.

Var fjärde känner inte ens till bidraget

Enligt Försäkringskassan nyttjade inte ens 67 procent sitt tandvårdsbidrag mellan juni 2020 och juli 2022. I en ny undersökning av Smile Tandvård uppger var fjärde att de inte ens känt till att tandvårdsbidraget finns att nyttja.

– Tandvårdsbidraget ska underlätta för patienterna att uppsöka tandvården kontinuerligt för att på så sätt upprätthålla en god munhälsa. Här har regering och myndigheter ett viktigt ansvar i att faktiskt informera om att bidraget finns att tillgå, säger Lars Armbäck.

Nyttjandet av tandvårdsbidraget är särskilt lågt i Norrbotten. Mellan juni 2020 och juli 2022 har endast 57 procent använt det. Det är lägst i hela landet.

– De senaste åren har många regioner haft långa väntetider för att överhuvudtaget få en tid hos tandläkaren, då hjälper inte ett bidrag. Det är en utmaning för hela tandvården att rekrytera tandläkare, särskilt i landsbygdskommunerna, säger Lars Armbäck.

Om Allmänna Tandvårdsbidraget:
Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till året man fyller 29 och sedan blir det 300 kronorna per år fram tills man fyller 64 år. Bidraget kan sparas för ett år och läggas ihop med kommande bidrag till 1200 kronor eller 600 kronor, beroende på ålder. Bidraget går att använda både hos Folktandvården och privata aktörer. Det statliga tandvårdsstödet består, utöver ATB, även av ett särskilt tandvårdsstöd och högkostnadsskydd. Källa: Försäkringskassan.

Om undersökningen:
Enkätundersökningen har gjorts på uppdrag av Smile Tandvård och har skickats ut till deras patienter via nyhetsbrev. Totalt antal svaranden är 1615 personer och har genomförts under november 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Bergerbrant
Marknadschef
070-3845790
maria.bergerbrant@smile.se

Om Smile Tandvård:
Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja med fler än 60 kliniker över hela landet. Kedjan är en del av den internationella tandvårdskoncernen Colosseum Dental Group, som ägs av den icke-vinstdrivande stiftelsen Jacobs Foundation. Smile Tandvård är hela Sveriges tandläkare och erbjuder allmän tandvård, tandreglering och specialisttandvård med hög kvalitet. För ytterligare information besök www.smile.se.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.