Connect with us

Marknadsnyheter

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

Published

on

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

Future Snacking-segmentet har fortsatt växa distributionen både på den svenska och internationella marknaden. Med en starkt drivande efterfrågan och en ambition att driva värde inom kategorin för hälsosammare och mer hållbara livsmedel- och snackprodukter, har Humble genomfört betydande investeringar för att utöka produkterbjudandet, fortsatt förbättrad kvalitet samt för kapacitetsförbättrande initiativ i syfte att möta den höjda efterfrågan.

Humbles investeringar har resulterat i att flera varumärken inom segmentet Future Snacking växer snabbt genom utökade produkterbjudanden, vunna listningar och fortsatt internationell expansion. Nedan följer exempel på några av de senaste affärshändelserna.

  • Pändy har, genom ett framgångsrikt samarbete med Humbles dotterbolag First Class Brands, snabbt blivit en toppsäljare på ICA i segmentet sedan sin lansering under vecka 19, med flera produkter som har nått top-5 i försäljningslistorna.
     
  • Wellibites har säkrat ett flertal starka listningar, bland annat hos Lifes och Dollarstores samtliga butiker i Sverige samt lanserats för utvalda produkter hos apotea.se, MEDS Apotek, apohem.se, Svenskt Kosttillskott, Proteinbolaget.se och utvalda ICA-butiker.
     
  • Tweek har introducerat ett flertal nya smaker, bland annat genom nya produktsamarbeten med Probrands, som har mottagits väl av våra kunder. Tweek har även utökat produktexponeringen genom nya listningar hos återförsäljare som bland annat Holland & Barrett, Snackfully och Epicurium i Storbritannien och Nederländerna.  
     
  • True Gum har fortsatt att utvidga sin närvaro med nya listningar, bland annat i den lokala marknaden hos Coop 365discount samt genom internationell expansion till bland annat Italien, Belgien, Nya Zealand och Tyskland, där True Gums produkter nu återfinns hos några av de större återförsäljarna så som Rossmann, dm-drogerie markt Deutschland, REWE Group, Countdown Supermarkets.

För att snabbare accelerera tillväxten för sockerreducerade livsmedel i den svenska handeln, har Humble efter slutförandet av Privab-förvärven även tagit fram ett nytt lösviktskoncept ”Sweets With Benefits”, som innebär ett nytt erbjudande med sockerreducerat godis där konsumenten själv kan välja. Konceptet kommer att testlanseras under sommaren 2023 och målsättningen är att rulla ut konceptet i större skala under andra halvåret. Konceptet är det första kommersiella projektet som lanseras från Humble-Inkubatorn, där Bolaget har som målsättning att löpande lansera nya produkter och koncept genom befintliga och nya varumärken för att därigenom driva en ökad organisk tillväxt och kapitalisera på den tillverknings- och distributionsplattform som finns i koncernen.

”Våra produkter har nått en teknisk nivå där konsumenter inte längre behöver tumma på smaken för att unna sig och samtidigt slippa få i sig mängder av socker och kalorier. Vi fortsätter att se en växande efterfrågan med en ökande andel av den totala försäljningen jämfört med vanlig konfektyr och är övertygade om att Humble har en unik position för att fortsätta utveckla samt påskynda den svenska marknadens omställning till ett hälsosammare godis. Det finns även stor potential i att driva en liknande transformation i de övriga nordiska länderna samt andra viktiga internationella marknader, där potentialen är mångdubbelt större. Här har vi en fördel av att Humble redan är en ledande aktör och äger lejonparten av marknaden i Sverige samt att vi med data kan visa på hur det både driver värde och ökar försäljningen i kategorin. Den globala omställningen mot den här typen av snacks och konfektyrprodukter är ännu i sin linda och vi är väl positionerade för att fortsätta växa marknaden med innovativa produkter genom egna varumärken och även hjälpa externa aktörer som kontraktstillverkande samarbetspartner.” säger Simon Petrén, VD för Humble Group AB.

Humble är en ledande varumärkesägare och producent inom kategorin för sockerreducerade och hållbara livsmedel och snacksprodukter. Genom kontinuerlig innovation och fokus på kvalitet och smak strävar Humble efter att erbjuda produkter med mindre socker och kalorier utan att tumma på smak, munkänsla och textur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail:
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.