Connect with us

Marknadsnyheter

Idogen ökar fokus på IDO 8 programmet och sänker de löpande kostnaderna

Published

on

 

 

Styrelsen i Idogen AB (publ) meddelar idag att man beslutat att ytterligare intensifiera sitt fokus på IDO 8-programmet. Inom kort kommer Idogen att starta den kliniska fas I/IIa-studien av läkemedelskandidaten inom IDO 8-programmet för patienter som lider av blödarsjuka vilka har utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga faktor VIII-behandling, vilket blir bolagets hittills viktigaste milstolpe. Beslutet att göra tillfälligt uppehåll i IDO T och IDO AID programmen i kombination med andra effektiviseringar gör att bolaget kraftigt kan sänka de löpande kostnaderna.

 

Kliniska experter inom blödarsjuka har inför starten av den kliniska studien identifierat att bolagets cellterapi skulle kunna ersätta den kostsamma och för patienterna besvärliga induktionsbehandlingen (ITI). En cellterapi som skulle kunna reducera eller eliminera inhibitorer hos patienter som drabbas av sådana antikroppar har en tydlig fördel och skulle kunna bli användbar för en patientpopulation som är ca tre gånger så stor jämfört med vad bolaget tidigare har kommunicerat. Därmed har det kommersiella värdet potential att bli väsentligt mycket större än vad som tidigare antagits.

 

Ett positivt utfall i IDO 8-programmet kommer att validera teknologiplattformen, s.k. proof of concept (PoC). Förutom IDO T programmet har bolaget i dagsläget identifierat ett hundratal autoimmuna sjukdomar som bedöms kunna behandlas och en handfull av dessa, som orsakas av kända antigen, förväntas kunna använda samma utvecklingsprocess som IDO 8.

 

Joakim Söderström, ordförande:
”Att vi nu accelererar vår satsning och fokus på IDO 8-programmet är ett strategiskt vägval för att maximera värdet på bolaget här och nu – och på medellång sikt. Genom detta offensiva vägval vill styrelsen försäkra sig om att vi fullt ut fokuserar våra resurser på att uppnå proof of concept samtidigt som vi effektiviserar verksamheten och därmed väsentligt sänker de löpande kostnaderna för bolagets dagliga drift. I egenskap av bolagets enskilt största ägare är jag övertygad om att detta är rätt väg att gå för att bäst ta tillvara aktieägarnas intressen. Med en patientgrupp på cirka 18 000 patienter på målmarknaden för IDO 8, och ett preliminärt uppskattat behandlingspris på minst 1 MUSD, är den totala marknadspotentialen mycket stor”

 

Tf. vd Christina Herder kommenterar:
Vår cellterapi skulle kunna ge patienter ett nytt och bättre alternativ till dagens induktionsbehandlingbehandling med faktor VIII, s.k. ITI (Immune Tolerance Induction), en mycket krävande och kostsam behandling. I och med dagens beslut får vi nu möjlighet att fokusera fullt ut på vårt viktiga IDO 8-program.”

Om IDO 8 uppvisar god säkerhet, tolerabilitet och effekt i våra studier bedömer vi att IDO 8 kommer kunna ta en betydande andel av denna marknad eftersom det i dagsläget saknas effektiva alternativ för denna patientgrupp.”

 

Minskade löpande bolagskostnader

Beslutet att minska de löpande bolagskostnaderna genom att göra ett tillfälligt uppehåll i det prekliniska IDO T programmet kommer, exklusive kostnaden för IDO 8-studien, sänka de sammanlagda budgeterade bolagskostnaderna med cirka 66 % 2023 jämfört med 2022. När proof of concept uppnåtts inom IDO 8-programmet kan arbetet med IDO T återupptas och nya program startas.
 

De effektiviseringar och omprioriteringar bolaget gör kommer innebära en väsentligt lägre kostnadsmassa än vad bolaget tidigare haft.  Bolaget arbetar parallellt med ansökningar för FoU anslag; tidigare beviljades bolaget ett anslag på 2,9 miljoner euro från EU:s ramprogram Horizon 2020.

 

Samtal kommer att inledas med fackliga organisationer för att anpassa organisationen.

Idogens kvartalsrapport för kvartal tre kommer att lämnas 25 november (tidigare meddelat 18 oktober).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: [email protected]

 

Certified Advisor:
Vator Securities AB.

 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2022 kl. 08:01

 

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, på väg in i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T och autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändringar i Castellums styrelse

Published

on

By

Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Anna Kinberg Batra blev invald i Castellums styrelse vid årsstämman 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

”Vi önskar Anna lycka till i sitt nya uppdrag och tackar för hennes stora engagemang och bidrag till Castellum under sin tid i styrelsen”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

Published

on

By

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2022 via digital sändning onsdag 8 februari kl 14.00. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar årets resultat.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking

Published

on

By

PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som drivs med vätgas.

EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio europeiska länder.

PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

”Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet”, säger Lisa Kylhammar, SVP Engineering på PowerCell. ”Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera.”

Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell. ”Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg.”

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om Clean Aviation

Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-aviation.eu

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.