IRRAS presenterar uppdatering på affärsverksamheten och nya finansiella mål

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

Stockholm, 4 juli 2022 IRRAS meddelar idag att styrelsen har beslutat att revidera bolagets finansiella mål. Bolagets nya finansiella mål är:

  • Nettoomsättning som förväntas överstiga MSEK 350 2025

IRRAS redovisade en nettoomsättning som uppgick till MSEK 22,4 2021 och har rapporterat sju kvartal i rad med omsättningstillväxt sedan andra kvartalet 2020. Bolaget förväntar sig att nettoomsättningen överstiger MSEK 35 under 2022 och minst MSEK 350 under 2025.

  • Bruttomarginal som förväntas vara högre än 60% 2025

IRRAS redovisade en positiv bruttomarginal för det första kvartalet 2022. IRRAS förväntar sig en bruttomarginal om 30% eller högre under 2022. Efter 2022 räknar bolaget med att förbättra bruttomarginalen till minst 60% 2025, genom högre nettoomsättning, lägre produktionskostnader samt förlängd hållbarhet av bolagets förbrukningsvaror från 12 till 36 månader.

  • Positivt kassaflöde förväntas 2025

För att uppnå de uppdaterade finansiella målen kommer ledningen för IRRAS att fortsätta utvärdera bolagets kommersiella strategi samt bolagets rörelsekostnader.

För närvarande har IRRAS egna säljare i USA, Tyskland och Norden, samt ett nätverk av distributörer på vissa övriga marknader. Men framöver diskuterar bolaget ett kommersiellt samarbete med etablerade medicinsktekniska företag som har en större marknadsnärvaro och fler säljare fokuserade inom neurokirurgi och neurointensivvård. Sedan början av covid-19-pandemin har storleken på IRRAS globala säljstyrka varit oförändrad. Ett kommersiellt samarbete med en extern aktör skulle potentiellt kunna påskynda användandet av företagets produkter samtidigt som det skulle kunna minska kostnaderna för att växa försäljningsorganisationen. De finansiella målen som anges ovan återspeglar bolagets prognoser med dess nuvarande kommersiella strategi. Skulle denna strategi ändras till att inkludera ett kommersiellt samarbete, skulle dessa finansiella mål justeras för att mer exakt återspegla effekten av strategiförändringarna.

Förutom att utvärdera möjliga kommersiella samarbeten kommer IRRAS ledning också att fortsätta fokusera på att hålla nere rörelsekostnaderna och förbättra kassaflödet för att påskynda vägen till lönsamhet. Arbetet med att effektivisera visa funktioner fortsätter inom organisationen, samt en översyn av bolagets utnyttjande av sina lokaler, samt framtida personalbehov.  

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
[email protected]
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2022 kl. 17:35 (CET). 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.