Connect with us

Marknadsnyheter

IVO:s byråkrati riskerar äldres liv och hälsa om trygga äldreboenden läggs ned

Published

on

Var tionde äldreboendeplats i Göteborg kommer att försvinna om IVO, Inspektionen för vård och omsorg, får sin vilja igenom i Högsta förvaltningsdomstolen. Det handlar om en teknikalitet, ett papper som inte lämnats in i tid, och som inte har någon betydelse för vårdkvaliteten. Denna byråkratiska inställning till ett missförstånd gör att 360 äldre som bor hos Tre Stiftelser måste lämna sina hem om IVO vinner målet. Stiftelsens jurister konstaterar att detta kommer att ske med risk för de äldres liv och hälsa, och även äldrevård i Skövde kommun hotas vid en fällande dom.

-Ingen ifrågasätter det faktum att vi bedriver god och mycket uppskattad vård för äldre. Det här är rena vansinnet! Igår skickade vi in det sista yttrandet till domstolen, men vi vädjar nu till IVO att ta tillbaka ärendet och tänka om, säger Sandra Hultén Johansson, direktör på Tre Stiftelser.

Sedan 2017 kräver socialtjänstlagen att privata entreprenörer måste ha tillstånd för att bedriva äldreomsorg. Syftet med lagen är att förhindra kriminella verksamheter att verka i välfärdssektorn.

Tre Stiftelser sökte inte tillstånd, eftersom man inte trodde att verksamheten omfattades av lagen om privata entreprenörer då kommunen tillsätter styrelsen och kommunen är den enda kunden. Tre Stiftelser har trots det kontaktat IVO för att få hjälp att avgöra om man omfattades av lagen eller inte, och IVO har då själva inte kunnat ge ett tydligt svar. Så fort Tre Stiftelser fick ett tydligt svar från IVO skickades en ansökan in, men enligt IVO var det då för sent.

IVO anser att den försenade ansökan i sig innebär att Tre Stiftelser inte kan anses som lämplig att driva äldreboenden. Felet anses så allvarligt att varken vårdkvalitet eller livskvalitet för de äldre vägs in i den bedömningen. Inte heller det faktum att det innebär fara för liv och hälsa för sköra äldre att flytta tas med i bedömningen av konsekvenserna av ett indraget tillstånd. IVO konstaterar krasst att kommunen har ansvar för att de äldre får sina vårdinsatser, men de tar inte hänsyn till vilka möjligheter kommunen faktiskt har att få fram ersättningsbostäder och rätt vårdinsatser.

-Det är många som frågar oss om det inte är något annat som ligger bakom, säger Sandra Hultén Johansson. Men det finns faktiskt inget annat skäl till att vi anses olämpliga än att vi skickade in ansökan för sent. Jag ställer mig frågan om vi hade varit ett bättre boende för de äldre i Göteborg om vi hade skickat in ett papper några månader
tidigare?

Första instansen, förvaltningsrätten ansåg att Tre Stiftelser borde få fortsätta bedriva sin verksamhet, men när den domen överklagades av IVO till kammarrätten gick de på IVOs linje. Tre Stiftelser har överklagat kammarrättsdomen till högsta instans, och Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva fallet.

-Det som är så konstigt är att IVO i sin bedömning inte ens berört verksamhetens höga kvalitet, att verksamheten har bedrivits ända sedan 1700-talet och att de flesta som bor hos oss aktivt har valt att komma till oss för att de uppskattar vår verksamhet och vår värdegrund, säger Sandra Hultén Johansson.

Om IVO vinner i Högsta förvaltningsdomstolen betyder det att Tre Stiftelser inte har tillstånd att bedriva sin verksamhet. Om det skulle ske är det, enligt stiftelsens jurister, inte möjligt för exempelvis Göteborgs stad att ta över verksamheten.
Verksamheter i stiftelser har ett regelverk som är specialanpassat för att försvåra den typen av förändringar. Stiftelseformen är ett sätt att över tid skydda syftet för vilket stiftelsen skapades, så om man ska ändra någon förutsättning för stiftelsens verksamhet krävs det en ändring i stiftelsens stadgar. Frågor om stadgeändringar tar lång tid att behandla och beviljas sällan eftersom regelverket är väldigt starkt och specialkonstruerat för att förhindra just sådana förändringar.
Möjligheten finns att upplösa en stiftelse, men det kräver i regel att stiftelsens tillgångar har tagit slut eller att stiftelsen går i konkurs.

Sammantaget innebär det, utifrån det som är känt idag, att verksamheten inte kan överlåtas till Göteborgs stad, utan att verksamheten då måste avvecklas. Det innebär att bostäderna måste tömmas och de äldre måste flytta.

Frågan är vart de äldre ska flytta, eftersom det i dagsläget inte finns ersättningsbostäder för 360 äldre i Göteborgs stad.  Behovet överstiger idag antalet tillgängliga platser, 417 personer står för närvarande i kö till särskilt boende i Göteborgs stad.

-Man gör det till en sifferexercis, men det handlar om människor, om äldre och sköra, dementa, en del med avancerade psykiatriska diagnoser. Man kan inte bara flytta dem och stoppa in dem här och där i andra verksamheter. Då riskerar man deras liv och hälsa, säger Sandra Hultén Johansson.

I socialtjänstlagen står att när det gäller andra typer av brister om insikt och lämplighet ska IVO först begära att verksamhetsutövaren åtgärdar bristen, inte i första hand dra in tillståndet. IVO väljer medvetet den hårdaste och mest dömande vägen.

-Jag tycker att konsekvenserna för de äldre, deras anhöriga och kommunen är orimliga och jag hoppas att IVO tänker om och låter oss fortsätta bedriva vår högt uppskattade verksamhet för de äldre i Göteborg. Om vi inte sköter oss eller om kvaliteten skulle brista är jag den första att lämna över nyckeln, men detta rör sig ju om ett missförstånd, inte brister i vården av de äldre, säger Sandra Hultén Johansson.

KONTAKT:

Sandra Hultén Johansson,
Direktör
tel: 031-70 42 601 mobil: 076-72 18 808

sandra.hulten@trestiftelser.se

Per Dubbsgatan 4a, Plan 5
413 46 Göteborg

OM VERKSAMHETEN I SKÖVDE:
Skaraborgs läns sjukhem i Skövde kommun är en liknande kommunal stiftelse som startades på 1890-talet. I samband med att man nyligen fattade beslut om att expandera verksamheten från 36 till 96 platser meddelade IVO att de inte längre har tillstånd att bedriva verksamhet eftersom de inte har skickat in ansökan om tillstånd. Behovet av äldrevårdsplatser i kommunen är stort, men om IVO står fast vid sin inställning blir platserna i stället färre. Om det finns fler liknande stiftelser i landet som hotas är oklart.

OM TRE STIFTELSERS VERKSAMHET:
Tre Stiftelser är samlingsnamnet för tre stiftelser och ett handelsbolag. Många känner till verksamheten genom Vegahusen, Änggårdsbacken och Otium vilka är namnen på de tre äldreboendena. Handelsbolaget är verksamheten som tillagar all mat samt driver våra restauranger. Sammantaget omfattas 360 lägenheter och verksamhetens inriktningar är båda somatiskt sjuka äldre, äldre med demensdiagnoser och med geropsykiatriska diagnoser. Inom stiftelserna finns 350 tillsvidareanställda medarbetare samt ytterligare ca 300 timavlönade medarbetare. Anläggningarna förhyrs i sin helhet av Göteborgs Stad som också fakturerar de boende för sina lägenheter och boenden.

Tre Stiftelsers verksamhet står under Göteborgs Stads tillsyn då samtliga platser beläggs av staden. Det är också staden som utser de revisorer som granskar stiftelserna. Tre Stiftelser har en av Göteborgs kommunfullmäktige tillsatt styrelse och revision och är under kommunal kontroll.  Verksamheten leds av en direktör och därtill finns ytterligare 14 chefer i organisationen.

Tre Stiftelser fick ingen information från staden som indikerade att verksamheten framöver omfattades av tillståndsplikt på grund av lagändringen.

OM TILLSTÅNDSPROCESSEN:

  • 2017 – 15 april ändras Socialtjänstlagen i syfte att minska möjligheten för kriminalitet inom välfärdssektorn. Lagändringen kom till främst för att stoppa oseriösa privata aktörer och få bättre kontroll av branschen.
  • 2018 – 1 april gick tiden gick ut för att söka tillstånd enligt förändringen 2017
  • 2019 – 8 maj ställer vi frågan huruvida vi omfattas av tillståndsplikt och får svaret:
    ”Hej! Frågan har diskuterats på IVO och är kanske inte helt färdigutredd. Men IVO:s preliminära bedömning är att kommunala stiftelser ska söka tillstånd hos IVO på samma sätt som kommunala aktiebolag eftersom de är privaträttsliga subjekt/en egen juridisk person. Så jag skulle råda er att söka tillstånd. Vill du diskutera frågan om tillståndsplikt får du kontakta avdelningsjuristen på tillståndsavdelningen.”
  • 2019 – 13 maj uppmanas vi av IVO att söka tillstånd och att lämna in ansökan med samtliga bilagor avseende betyg för samtliga chefer och komplett ritningsmaterial avseende fastigheterna.
  • 2019 – 2 september lämnas komplett ansökan in till IVO
  • 2021 – 2 juli avslår IVO ansökan baserat på att den inkommit för sent. Beskedet kommer 22 månader efter inlämnad ansökan.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bostadsministern besökte K2A:s studentbostäder

Published

on

By

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) besökte idag K2A Knaust & Andersson Fastigheters studentbostäder i Barkarbystaden i Järfälla. Ministern träffade studenter som tack vare bygget av nya studentbostäder kunnat flytta till Stockholmsregionen för att studera och fick även se konkreta exempel på K2A:s prisbelönta hållbarhetsarbete.

– Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD).

K2A är ett av få rikstäckande studentbostadsföretag och har studentbostäder från Lund i söder till Kiruna i norr med en gemensam kö för samtliga orter, som alla som fyllt 16 år kan ställa sig i – oavsett var de sedan kommer att studera.

– När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Mer från ministerbesöket går att lyssna på i kommande avsnitt av K2A:s egen podd Den gröna fastighetspodden.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Pontus Ekerljung, pr-chef, 073-024 36 00, pontus.ekerljung@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navian inleder samarbete med Propstreet

Published

on

By

Navian och Propstreet är glada över att meddela att bolagen inleder ett strategiskt partnerskap med syfte att skapa en mer transparent och effektiv marknad för bostadsfastighetsutveckling.

Som två prisbelönta företag vid årets Nordic PropTech Awards, för med sig detta partnerskap toppmodern teknologi och djup branschkunskap för att erbjuda fastighetsinvesterare och utvecklare innovativa lösningar för fastighetsutveckling.

 ”Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Propstreet. Deras rykte som ett ledande PropTech-företag och engagemang för att skapa en mer transparent fastighetsmarknad gör dem till den perfekta partnern för oss. Detta partnerskap kommer att möjliggöra att vi kan erbjuda nya och spännande projekt för våra kunder, vilket resulterar i en bättre fastighetsupplevelse för alla”, säger Sergey Kazachenko, VD på Navian.

”Det gläder oss att kunna samarbeta med Navian i vårt gemensamma mål att skapa en mer transparent och effektiv marknad för kommersiella fastigheter. Navians internationella nätverk och expertis inom branschen gör dem till den perfekta partnern för oss. Tillsammans är vi engagerade i att öka likviditeten på marknaden och tillhandahålla innovativa lösningar som gynnar fastighetsinvesterare och utvecklare”, säger Henrik Olofsson, VD på Propstreet.

Genom detta partnerskap är Navian och Propstreet engagerade i att driva positiv förändring och göra fastighetsmarknaden mer tillgänglig och effektiv. Som ett resultat kan fastighetsinvesterare och utvecklare förvänta sig en omfattande och effektiv upplevelse som kommer att förändra deras tillvägagångssätt för bostadsfastighetsutveckling.

Matias Rodriguez
Head of Marketing
E-post:matias.rodriguez@naviangroup.com

Tel: +46 705 65 44 55

Navian Tech är den första digitala plattformen på marknaden som kopplar samman alla faserna i fastighetsutvecklings– och investeringsresan. Plattformen erbjuder de tjänster du behöver för att göra fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling enklare, mer effektivt och mer tillgängligt för alla. 

Företagets vision är att öppna dörren till nya sätt att utveckla och investera i fastigheter för privata och institutionella investerare, små och mellanstora utvecklare samt andra inom fastighetstjänster och teknikleverantörer. Navian Tech grundades i Sverige och är numera också verksamt i Storbritannien. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BELLPAL med Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America

Published

on

By

BELLPAL med  Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America om att leverera lösningar som ska ta över den traditionella “larmknappen”. Projektet startade i början av mars.  Idag har bolaget drygt 1,1 miljoner trygghets-larmknapp kunder. Connect America är Nordamerikas största bolag inom Connective Care, med ca $359 miljoner i omsättning (2022). Bolaget har i sin helhet ca 4,5 miljoner kunder.Connect America äger flera bolag som är anses vara  Best in Class på marknaden. Projektet är i steg, där delmålen är tydliga.

“Deras egna ambitioner är att med de produkter och lösningar vi redan har, och potentiellt  kommer leverera, ska penetrera marknaden ytterligare med fokus målgruppen 70-80 år, som idag inte väljer det traditionella trygghetslarmet av alla kända och uttalade faktorer målgruppen uttrycker. Till det vill Connect America i sin helhet inom koncernen att halva den befintliga kundbasen ska gå över till den nya produkten i steg, över en 24 månadersperiod. Det är ett stort strategiskt beslutat fattat av dem, där Motorola BELLPAL är deras val för att gå vidare i processen. 

Det är givetvis hedrande att bli utvald, de är noggranna och seriösa. Det är ett bevis på att vårt samarbete med Motorola skapar möjligheter med aktörer som annars inte vänder sig till små bolag som oss. En validering helt enkelt på att vi har något riktigt bra som fungerar. 

Jag ser fram emot att i närtid delge marknaden mer information om status avseende detta projekt.” Säger David Ziemsky VD och grundare. 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.