JM delårsrapport januari–mars 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

FORTSATT HÖG EFTERFRÅGAN OCH GOD LÖNSAMHET

Intäkterna ökade till 3 854 mkr (3 337).

Rörelseresultatet ökade till 466 mkr (406). Rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (12,2).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 7 mkr (11) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 450 mkr (390). Resultat efter skatt ökade till 356 mkr (309).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 22,6 procent (20,3). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 5,20 kronor (4,40).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 273 mkr (92).

Antal sålda bostäder uppgick till 995 (1 261) och produktionsstarterna till 808 (927).

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Carl Bandhold, CFO, IR-ansvarig
E-post [email protected]   Tel. 08-782 87 00

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-29 kl. 13:00 CEST.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.