Jonas Rosengren lämnar sin anställning på Stenvalvet

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Jonas Rosengren, CFO på Fastighets AB Stenvalvet (publ), har valt att lämna sin anställning på Stenvalvet. Rekryteringsprocessen att utse en ny CFO är påbörjad. Jonas kvarstår som CFO under en övergångsperiod.

För frågor eller ytterligare information kontakta:     

Vd Maria Lidström, [email protected] alt. 070-678 06 98.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 16.45 CET.

Om Stenvalvet
Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 640 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer på stenvalvet.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.