Connect with us

Marknadsnyheter

Staffan Johansson ny ledamot i förbundsstyrelsen

Published

on

Det blev en förändring i Svenska Golfförbundets styrelse vid förbundsmötet 2022, då Staffan Johansson valdes in som ledamot efter avgående Anders Sjögren. Maria Möller valdes till ordförande för sjätte året.

Svenska Golffrbundets styrelse valda vid frbundsmtet 24 april 2022 Frn vnster Birgitta Wilhelmsson Staffan Johansson Anneli Samuelsson Maria Mller ordfrande Stefan Bengtsson Malin Pellborn och Martin Karlsson

Bild: Svenska Golfförbundets styrelse efter förbundsmötet 2022. Fr. v. Birgitta Wilhelmsson, Staffan Johansson, Anneli Samuelsson, Maria Möller (ordförande), Stefan Bengtsson (vice ordförande), Malin Pellborn och Martin Karlsson. Foto: Stefan Ek. 

Den 24 april hölls Svenska Golfförbundets årliga förbundsmöte, fysiskt för första gången sedan 2019. Stämman röstade för valberedningens förslag till förbundsstyrelsen och Staffan Johansson från Vreta Kloster GK valdes in som ny ledamot på två år.

Två sittande förbundsstyrelseledamöter valdes om; Anneli Samuelsson, Vasatorps GK samt Martin Karlsson Göteborgs G K. Birgitta Wilhelmsson, Umeå GK, Malin Pellborn, Täby GK och Stefan Bengtsson, Hede-Vemdalens GK har ett år kvar av mandatperioden.

Maria Möller, Huvudstadens GK och Mölle GK, som valdes till ordförande första gången 2017, gör nu sin sjätte mandatperiod på posten. Vid det konstituerande styrelsemötet efter förbundsmötet valdes Stefan Bengtsson, som varit ledamot sedan 2013, till ny vice ordförande.
 

Förtroendeuppdrag inom idrotten inget nytt för Staffan Johansson

– Med ödmjuk inställning tackar jag för förtroendet! Tillsammans med en framåtsträvande styrelse kommer jag att driva på utvecklingen mot vår vision ”Världens bästa golf – för alla”. Golfen som idrott är angelägen och viktig för många under hela livscykeln, men vi har också med vår verksamhet ett stort och viktigt samhällsansvar, inte minst i hållbarhetsarbetet. Jag ser fram emot att tillsammans med Golfsverige fortsätta vår positiva utvecklingsresa och inte minst få fler golfare men också fler välmående klubbar, säger Staffan Johansson, nyvald i förbundsstyrelsen.

Staffan Johansson har mångårig erfarenhet från förtroendeuppdrag inom idrotten. Han var styrelseordförande i Vreta Kloster Golfklubb mellan 2008 och 2020. 2016 valdes han in i styrelsen för Östergötlands Golfdistriktsförbund, där han varit ordförande sedan 2017. Mellan 1991 och 1994 var han också styrelseordförande i Linköping Hockey Club.

I yrkeslivet är Staffan utbildad inom ekonomi och ledarskap och han har arbetat med affärs- och organisationsutveckling och HR-frågor i både privat och offentlig sektor samt i egna bolag.
 

Anders Sjögren avtackades med stående ovationer

Avgående vice ordförande Anders Sjögren, som valt att lämna sin plats till förfogande, tackades av med stående ovationer av stämmans deltagare, efter sina 30 år som förtroendevald i Golfsverige. De senaste 14 åren som ledamot i förbundsstyrelsen och dessförinnan som ordförande i Upplands Golfdistriktsförbund och i Edenhof Golfklubb.

– Jag vill tacka alla jag har haft äran att jobba med under de här åren. Mina kamrater i förbundsstyrelsen inklusive de tre förbundsordförandena jag arbetat tillsammans med, alla klubb- och distriktsrepresentanter jag mött samt medarbetarna på kansliet, sa en rörd Anders Sjögren som avtackades av Maria Möller och övriga styrelsemedlemmar.
 

Nyval i valberedningen

Även i valberedningen blev det förändringar, då ordförande Astrid Wennberg Dicander samt ledamot Hans C Johansson avböjt omval och avtackades efter sina 13 år i valberedningen.

Tidigare ledamot Charlotta Nordenberg, Bokskogens GK valdes till ny ordförande och Jan Andersson, Strömsholms GK och Susanne Skagvard, Mariestads GK valdes in som nya ledamöter i valberedningen. Kvarstående ledamöter är Eva Hultgren, Åkersberga GK och Ove Marklund, Piteå GK.
 

Mer om förbundsmötet

Mer om besluten som fattades på förbundsmötet, samt de utmärkelser som delades ut under helgen hittar du här. Där finns också samtliga möteshandlingar, inklusive proposition, motioner, förslag, nomineringar och presentationer av nyvalen. Inom kort publiceras där också mötesprotokollet.

Förbundsmötet livesändes på Svenska Golfförbundets Facebooksida och går där också att se i efterhand.

Förbundsmöteshelgen inleddes med ett Framtidsforum lördag eftermiddag, där röster inom och utanför Golfsverige tillsammans spanar på var golfen är på väg i ett antal viktiga frågor. Eventet sändes live och går att se i efterhand i en spellista på YouTube.
 

Högupplösta bilder

Högupplösta porträttbilder av förbundsstyrelsen, inklusive nya ledamoten Staffan Johansson, går att ladda ner här. Ange Foto: Stefan Ek.

Högupplösta bilder på pristagarna som mottog utmärkelser och priser på förbundsmiddagen går att ladda ner här. Ange Foto: Stefan Ek.

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 449 klubbar och 555 332 medlemskap (2022) fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hemsö accelererar samarbete med proptechbolaget Vyer: “Digitala tvillingar blir navet för att arbeta datadrivet i drift och förvaltning”

Published

on

By

Efter ett pilotprojekt med Vyer satsar Hemsö på att införa digitala tvillingar för drift och förvaltning i hela beståndet. Hittills har ritningar för nära 200 byggnader moderniserats och ett omfattande arbete för att koppla ihop tvillingarna med data från andra system pågår. 

– Nu har vi kommit upp i en kritisk massa där vi kan börja jobba med kraften av en digital tvilling på riktigt, säger Fredrik Hörnsten, CDO på fastighetsbolaget.

Hemsö, som har en uhyrningsbar area på 2,2 miljoner kvm, har flera pågående digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering. Under det senaste året har de valt att skala upp sitt samarbete med proptechbolaget Vyer gällande digitala tvillingar.

Digitala tvillingar för nära 200 byggnader finns tillgängliga och omkring 400 drifttekniker och förvaltare har åtkomst till Vyers plattform, där de får tillgång till korrekta ritningar, såväl som uppdaterad och relevant byggnadsinformation. 

– Vi tar ett helhetsgrepp för att i högre grad kunna förvalta på distans och övergå till mer datadrivna arbetssätt för att effektivisera drift och förvaltning, säger Fredrik Hörnsten.

Tvillingarna fungerar nu som nav för att samordna, strukturera och dela information som är viktig för drift och förvaltning. Insamlingen av data sker dels genom importer och integrationer mot andra system, men även genom att medarbetarna själva bidrar med kunskap genom så kallad “crowdsourcing av data”.

Kollektiv kartläggning av fastighetsdata (crowdsourcing)

Metoden gör att lokala förvaltare, med hög kännedom om  Hemsös  fastigheter och prioriterad information, snabbt kan samla in stora mängder data och hålla den uppdaterad. 

De digitala tvillingarna hjälper mig att bli en mer digital förvaltare. För vissa fastigheter kan jag spara upp till 4 timmar på att slippa köra fram och tillbaka om rätt data finns i tvillingen och det har vi själva möjlighet att påverka nu, säger Johan Tollbom, teknisk förvaltare på Hemsö. 

Det löser bland annat utmaningar som tidigare funnits kring tidskrävande och kostsam ajourhållning av ritningar och dokumentation av annan byggnadsdata, såsom utrymmen och utrustning, planerat underhåll med mera. 

–  De digitala tvillingarna bidrar med en visuell kontext som både gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information och  vara delaktiga i kartläggningen, säger Fredrik Hörnsten. 

Sammankoppling av system skapar nya värden

Projekt pågår även för att koppla samman tvillingarna med andra system. Bland annat har data för tusentals hyresobjekt hämtats från Hemsös system för hyresadministration. Förvaltningsorganisationen får därmed en visuell överblick över vilken hyresgäst som sitter var, hur stort antal kvadratmeter de nyttjar och betalar för, samt vilka ytor som är vakanta.

Tvillingarna används även för att ge kartstöd till Hemsös befintliga system för felanmälan, för snabbare felsökning och åtgärd. Insamlingen av platsdata gör över tid att det går att se trender i vilken utrustning som går sönder ofta, för att kunna arbeta förebyggande och fatta bättre beslut inköp. 

– Styrkan ligger i ekosystemet där den spatiala databasen, tvillingens geografiska detaljer, binds samman med harmoniserad data från andra system. Det gör att vi kan förändra hur vi arbetar med driften, den tekniska och ekonomiska förvaltningen, säger Fredrik Hörnsten. 
 

Hemsös digitala tvillingar i siffror

  • 800 000 kvm digitalt tillgängliga (BTA)
  • 100 byggnader med komponenter (teknik, sensorer m.m.) kartlagda av medarbetare
  • 3300 hyresobjekt 
  • 700 felanmälningar i karta från hyresgäst
  • 600 ritningsändringar (uppdaterad av arkitekt inom en vecka)
  • 375 användare

Om Hemsö
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med en uthyrbar area på 2,2 miljoner kvm. Bolaget äger förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. 

Om Vyer.com
Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från TEXEL

Published

on

By

TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) har den 19 mars 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ) (“Swedish Stirling eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Swedish Stirling till TEXEL (“Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 april 2023 och avslutas omkring den 2 juli 2023. Styrelsen noterar den indikativa tidplanen och bedömer att Bolagets finansiella situation för närvarande inte medger att Bolaget fortsätter verksamheten under en sådan utdragen period. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande, Swedish Stirling AB, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Published

on

By

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Resursbegränsningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar tvingar samhällen att gå över till mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla lösningar. Detsamma gäller för byggbranschen, som måste hitta nya lösningar genom att modernisera sina metoder.

Kombination av byggnadsmaterial för att skapa bästa möjliga resultat
Beroendet av fossila bränslen kan minskas genom att använda byggmaterial mer effektivt och genom att öka användningen av träprodukter i byggandet. Detta har många fördelar, till exempel att träprodukter lagrar kol, minskar koldioxidutsläppen och är materialeffektiva. Allt trä som Metsä Wood använder är spårbart och kommer från ansvarsfullt förvaltade Nordiska skogar. När träden växer absorberar de koldioxid från atmosfären och binder kol. För varje träd som avverkas planteras fyra nya plantor under återbeskogningsprocessen, vilket skapar framtida kolsänkor. Kolet lagras i trädet under hela dess livstid. När trämaterialet återvinns, t.ex. för energiändamål, frigörs det lagrade kolet tillbaka till atmosfären, där det åter tas upp av träden genom fotosyntesen.

”Trä är ett material med låga utsläpp som gör att det kan bidra till byggbranschens hållbarhetsmål. Det är viktigt att använda trämaterialet där det lämpar sig som bäst. Alla byggmaterial har sina egna fördelar, men en ökad användning av trä spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna”, säger Henrik Söderström, försäljnings- och marknadsdirektör på Metsä Wood.

Träbaserade material skapar mer hållbara lösningar
Trä är ett förnybart material som ger upphov till mindre utsläpp än andra material som till exempel betong eller stål. Träbaserade produkter som Kerto® LVL är lätta, materialeffektiva och hjälper till att göra byggandet mer effektivt.

Kerto LVL-produkter är väl lämpade för prefabricerade konstruktioner och kan ge materialbesparingar på upp till 50 procent. Kerto LVL-baserade skivor är tunnare, vilket förbättrareffektiviteten av ytan, samt flexibiliteten i användningen. Med en bra utformning kan byggnader som byggts med Kerto LVL-element flyttas och återanvändas för andra ändamål senare.

”Ett bra exempel på återanvändning av byggnader är den tillfälliga saluhallen på Östermalm i Stockholm. Takkonstruktionen tillverkades av Kerto LVL där den cirkulära ekonomin togs i beaktande, och efter att ha haft funktionen som saluhall i några år flyttades byggnaden 50 mil, till Mölnlycke, och blev padelhall. I det här projektet visade Kerto LVL sin utmärkta lämplighet som material för återanvändbara element, fortsätter Söderström.

Läs mer
För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/wVSK8XFTxsrB

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com

Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.