K2A erhåller sin andra markanvisning i Visby och totalt skall 350 nyproducerade studentbostäder utvecklas

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har under fjärde kvartalet 2021 erhållit en markanvisning för att utveckla 150 studentbostäder i Visby. Den gällande detaljplanen för den markanvisade fastigheten medger idag inte bostäder. Det råder brist på studentbostäder i Visby och K2A kommer bidra till bostadssituationen genom att under 2022 uppföra 72 stycken tillfälliga studentbostäder på den markanvisade fastigheten. De tillfälliga studentbostäderna bedöms vara färdigställda för inflytt till höstterminsstarten 2022. När en ny detaljplan vunnit laga kraft, som möjliggör uppförandet av permanenta studentbostäder på fastigheten, kommer de 72 tillfälliga studentbostäderna att monteras ned och ersättas av 150 permanenta bostäder som skall uppföras på samma fastighet. Markanvisningen är K2A:s andra projekt i Visby och båda syftar till att tillskapa nya studentbostäder. Totalt kommer K2A efter färdigställande av de två projekten äga och förvalta 350 studentbostäder i Visby med en uthyrbar yta om cirka 7 500 kvm.

Den markanvisade fastigheten ligger på området Artilleriet i Visby och kommer möjliggöra en etablering om 150 studentbostäder när ny detaljplan har antagits. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen och klassificeras som mörkgrön enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

– Vi är både glada och stolta över att Region Gotland återigen gett K2A förtroendet att tillskapa högkvalitativa och miljövänliga studentbostäder i Visby. Det råder en stor brist på studentbostäder i Visby som är en attraktiv universitetsort under tillväxt, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Det känns bra att vi inom kort kan etablera studentlägenheter i Visby för att möta en del av den stora efterfrågan som finns. Genom vår tidigare avsiktsförklaring arbetar nu K2A Studenthus med två intressanta projekt varav det första blir klart till höstterminen 2022, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2021.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, [email protected]
Christian Lindberg, vice VD K2A, 070-723 39 48, [email protected]

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.