Connect with us

Marknadsnyheter

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat unik mottagning för patienter med svår KOL

Published

on

Svår KOL – ett tillstånd där patienterna är alltför sjuka för primärvården. Problemet är att primärvården förväntas ta hand om dem trots att patienterna med svår KOL kan ha mindre än en fjärdedel av normal lungfunktion kvar. De är alltför sjuka för primärvården och behöver vård av organspecialister inom lungmedicin.

– För att erbjuda patienter med svår KOL högspecialiserad vård har Karolinska Universitetssjukhuset öppnat Karolinska Svår KOL Centrum, en för Sverige unik mottagning då den enbart fokuserar på patienter med svår KOL. Mottagningen pågår varje vecka; en dag i Huddinge och en dag i Solna, säger Nikolaos Lazarinis, sektionschef och överläkare.

Mottagningarna bemannas med två specialistläkare var samt specialiserade sjuksköterskor. Sjuksköterskorna följer upp patienterna efter tre månader. Efter sex månader kallas patienterna till ett återbesök där de träffar både sjuksköterska och läkare. Mottagningarna finansieras tills vidare med befintliga resurser.

– Patienter med svår KOL möter många fördomar och bristande kunskaper, även inom svensk sjukvård. Vår hållning är att patientgruppen behöver högspecialiserad vård då de har så gravt nedsatt lungfunktion att tillståndet är svårt att hantera i primärvården. Inom lungmedicinen kan vi erbjuda sådan sjukvård, hantera komplikationer och optimera medicinering, säger Anders Lindén, professor och överläkare.

En viktig målsättning vid svår KOL är att förebygga återkommande försämringsperioder, så kallade exacerbationer. Dödligheten under den första treårsperioden efter exacerbationer som krävt sjukhusvård är mycket hög, fullt jämförbar med den för lungcancer. Av den anledningen är det extra viktigt med korrekt underhållsbehandling med läkemedel men även att behandla exacerbationer i tidigt skede.

– Vid Karolinska Svår KOL centrum hoppas vi på längre sikt även kunna hantera akuta exacerbationer för patienter med svår KOL men det kommer att kräva ökade resurser till vår mottagning, säger Nikolaos Lazarinis.

– I och med att ett strukturerat vårdförlopp vid Karolinska Svår KOL Centrum nu har etablerats så ger detta oss en unik möjlighet att öka forskningen och kunskapen om sjukvårdens eget patientflöde ”real life”. Därmed kan vården utvecklas samtidigt som vi kan bedriva nydanande forskning, säger Anders Lindén och fortsätter:

– I dag finns det egentligen bara ett enda läkemedel som har utvecklats för just svår KOL medan flertalet använda läkemedel har utvecklats för astma, en sjukdom med delvis andra sjukdomsmekanismer än KOL. Ökad kunskap via klinisk forskning på representativa patienter med svår KOL är avgörande för att kunna utveckla nya och bättre behandlingsmetoder inklusive läkemedel.

Vid sidan om forskning har Karolinska också ett ansvar för utbildning. Vår högspecialiserade mottagning ger helt nya möjligheter för studenter, sköterskor, läkare och andra hälsoprofessioner under utbildning att lära sig mer om svår KOL.

I Sverige beräknas finnas ca en halv miljon patienter som har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Kliniska studier i Sverige talar för på att knappt hälften av patienterna har erhållit korrekt diagnos. Ungefär 10 % av KOL-patienterna lider av svår KOL. Sannolikt rör det sig om ca 10-15 000 patienter i Stockholmsregionen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändringar i Castellums styrelse

Published

on

By

Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Anna Kinberg Batra blev invald i Castellums styrelse vid årsstämman 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

”Vi önskar Anna lycka till i sitt nya uppdrag och tackar för hennes stora engagemang och bidrag till Castellum under sin tid i styrelsen”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

Published

on

By

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2022 via digital sändning onsdag 8 februari kl 14.00. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar årets resultat.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking

Published

on

By

PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som drivs med vätgas.

EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio europeiska länder.

PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

”Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet”, säger Lisa Kylhammar, SVP Engineering på PowerCell. ”Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera.”

Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell. ”Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg.”

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om Clean Aviation

Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-aviation.eu

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.