Klimatet viktigast när unga fondsparare investerar hållbart

| 9 september, 2021 | 0 kommentarer

En fjärdedel av unga vuxna mellan 18 och 34 år uppger att de har ökat sitt fondsparande som en följd av coronapandemin. Många är positiva till att spara hållbart, och sex av tio tycker att klimatet är viktigast vid hållbara investeringar. Men det finns skillnader mellan könen i vad man prioriterar och väljer bort för att vara hållbar i sitt sparande. Det visar en Sifo-undersökning från Swedbank och Swedbank Robur.

Sex av tio unga vuxna tycker att klimatet är viktigast vid hållbara investeringar. Och de flesta sparar långsiktigt, sex av tio sparar på tio års sikt eller mer.

-Unga vuxna prioriterar det långsiktigt hållbara. Det är en inställning som är både ekonomiskt och klimatmässigt smart, eftersom det ger förutsättningar för en stark värdeutveckling för sparandet samtidigt som det också kan bidra till en framgångsrik klimatomställning, säger Linnea Zanetti, förvaltare och hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.

Unga män rankar klimatet högst, kvinnor prioriterar mänskliga rättigheter

Det är framför allt unga män som intresserar sig för investeringar som fokuserar på klimatet, sju av tio skulle prioritera det i sitt hållbara sparande. Även unga kvinnor rankar klimatet högt, men sätter investeringar som fokuserar på mänskliga rättigheter allra främst. Ett annat område som prioriteras olika mellan könen är jämställdhet. 22 procent av de yngre kvinnorna skulle prioritera sparande som fokuserar på att minska ojämlikheten mellan könen, medan bara sju procent av männen anser att det är viktigt.

-Samhällsdebatten och den verklighet som unga upplever speglar hur många tänker kring hållbart sparande. Fler och fler upptäcker fördelarna med att låta sitt sparkapital arbeta för de frågor man tror på och använda det för att driva förändring. Framför allt unga män ser också de ekonomiska fördelarna med det, säger Linnea Zanetti.

För unga män är möjlighet till god avkastning en stark drivkraft för att spara hållbart. 53 procent av de unga männen ser hållbart sparande som en möjlighet till högre avkastning, jämfört med 27 procent av kvinnorna. 82 procent av de unga kvinnorna uppger istället att de vill vara med och påverka utvecklingen mot en bättre värld.

Hållbart sparande: Välja in, välja bort och ställa om

Sex av tio unga vuxna kan tänka sig att investera i omställningsbolag, alltså bolag som idag inte rankas som hållbara men som aktivt arbetar med att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Unga kvinnor är generellt mer tveksamma till att investera i omställningsbolag. De har också mer synpunkter på sådant de inte vill att deras sparande ska investeras i, som vapen, pornografi och gambling och nätcasinon.

-Hållbart sparande handlar dels om att utesluta sådant som påverkar samhället negativt, dels om att välja in och investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre. Det handlar också om att vara med och driva på för att fler bolag ställer om till en mer hållbar verksamhet. Som förvaltare av en fond behöver jag ta hänsyn till alla tre aspekterna för att åstadkomma verklig förändring, säger Linnea Zanetti.

Kontakt:                                                             

Carina Sesser Nylund, pressansvarig, Swedbank Robur, tfn. 072 230 54 62

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för fonden finns att hämta hos din återförsäljare eller på www.swedbankrobur.se.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *