Connect with us

Marknadsnyheter

Kommentar till Mäklarstatistik: Rekordutbud pressar priserna

Published

on

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar på bostäder i augusti. Priset på bostadsrätter i riket sjönk med en procent medan villapriserna stod still. kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket sjönk 1 % i augusti medan villapriserna stod still. På tre månader har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1 % och villor stigit med 2 %. På 12 månaders sikt så har bostadsrättspriserna i riket varit stillastående medan villapriserna sjunkit med 8 %. På 12 månaders sikt sticker Stockholm ut med en prisuppgång på bostadsrätter och mindre nedgång på villor än riket och övriga storstäder.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Det som är extra utmärkande på bostadsmarknaden just nu är att utbudet är större än någonsin tidigare. Det beror främst på att färre bostäder blir sålda, inte att fler än vanligt säljer, och utbudet byggs på succesivt. Den här utvecklingen förstärktes under sommaren men avspeglas inte i prisutvecklingen än. Dock vore det märkligt om vi inte får en effekt i form av prisnedgång under hösten, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Det är intressant att se att Stockholm sticker ut med mindre prisnedgångar än riket och övriga storstäder, på ett års sikt. Kanske leder en kombination av bostadsbrist och stark köpkraft till en starkare utveckling i huvudstaden. Höga uppvärmningskostnader kan också bidra till en tillbakagång från pandemins gröna våg till urbanisering, säger, Johan Engström.

Stockholm – små prisförändringar
I augusti sjönk bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm med 1 % medan de var stillastående i centrala Stockholm. Villa-priserna i Stor-Stockholm steg 1 % i augusti.

  • På Södermalm har vi ett normalt utbud för årstiden men ett visst överskott av mellanstora lägenheter men, som alltid, brist på större lägenheter. Marknaden upplevs med andra ord väldigt olika beroende på vad det är man letar efter eller säljer. Augusti startade med hög aktivitet bland spekulanter men de två senaste veckorna har vi märkt en förändring med lite mer avvaktande inställning. Det är kopplat både till ett överutbud av vissa kategorier av lägenheter och vad som skrivs i media, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Villamarknaden har vaknat på upp efter sommarlugnet och påminner mycket om marknaden innan sommaren. Det finns köpare, det finns säljare och de kommer överens på prisnivåer i linje med hur priserna låg innan pandemin. En del tycker att de nya räntenivåerna har slagit hårt på avgifterna i bostadsrättsföreningar. Det gör att köpare som tidigare tittade på lägenheter nu även tittar på hus då de själva kan påverka kostnaderna i större utsträckning än om de delar ekonomi med andra i en brf, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – stort utbud och spretig efterfrågan
Under augusti steg bostadsrättspriserna i centrala Göteborg med 1 % medan de sjönk med 1 % i Stor-Göteborg. Villapriserna i Stor-Göteborg var stillastående i augusti.

  • Augusti månad kännetecknas av en avvaktande köparskara och en stillastående prisbild. Vi ser ett större utbud, cirka 30 procent fler bostäder till salu, jämfört med samma period föregående år. Bostäder där det finns ett stort liknande utbud, och bostadsrätter med hög belåning, behöver längre säljtid. Unika bostäder med det lilla extra finns fortsatt ett stort intresse för, säger Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.

Malmö – Olika upplevelser av marknaden
Bostadsrättspriserna i både centrala Malmö och Stor-Malmö var stillastående i augusti. Villapriserna i Stor-Malmö sjönk däremot med 1 % i augusti.

  • Det som sticker ut på bostadsmarknaden i Malmö är att utbudet av lägenheter stigit till ett all time-high samtidigt som utbudet av villor förblivit på en mer normal nivå. Våra mäklare rapporterar olika om hur marknaden upplevs. Några nämner en stillastående marknad med långsamma försäljningsprocesser och underbud medan andra rapporterar om budgivningar och höga förhandsbud som påminner om marknaden för två år sedan, säger Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post:
johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Bromma
Tel: 070-509 25 45
E-post:
par.gunnarsson@fastighetsbyran.se

Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm
Tel: 076-634 50 14
E-post:
pialotta.svensson@fastighetsbyran.se

Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte
Tel: 076-050 04 71
E-post:
alexandra.jonsson@fastighetsbyran.se

Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum
Tel: 0733-41 47 31
E-post: jimmy.lang@fastighetsbyran.se

Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö
Tel: 076-317 59 69
E-post:
jesper.j.bjornsson@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 260 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2022 gjorde företaget cirka 41 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.