Kommuniké från Årsstämma 2022-06-30

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

SStar Gold Resources AB (publ) (”Bolaget”) har hållit Årsstämma i Stockholm den 30 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
 

Vd Karl-Axel Waplan informerade Årsstämman om att bolaget på Extra Bolagsstämma den 31 maj 2022 beslutat om att på grund av situationen i Ryssland överlåta de ryska dotterbolagen till Bolagets huvudägare Bruno Horns bolag SStartrade SA. Bolaget kommer att fokusera verksamheten på att utveckla gruvmöjligheter i Afrika och Fjärran Östern.
 

Karl-Axel Waplan redogjorde för att styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som påvisar att det negativa egna kapitalet per 2021-12-31 återställts genom beslut tagna på extra bolagsstämma den 31 maj 2022. Revisorn har granskat den upprättade kontrollbalansräkningen.
   
Bolagsstämman beslöt att:

 
Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget.
 
Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021 och att resultatet överförs i ny räkning.
 

Ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 
Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av två ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
Beslutades vidare att inget styrelsearvode skall utgå.
Till styrelseledamöter omvaldes Bruno Horn och Karl-Axel Waplan  Bruno Horn omvaldes som styrelseordförande.
Till revisor valdes Moore Stephans KLN AB med Ludvig Kollberg som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 

Samtliga beslut fattades enhälligt.
 

 
För ytterligare information

Karl-Axel Waplan; CEO mobil +46 705 104 
239

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.