Kommuniké från Balco Groups extrastämma 2020

| 24 november, 2020 | 0 kommentarer

Aktieägarna i Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) samlades tisdagen den 24 november 2020 i Växjö för extrastämma.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2020/2023 genom en riktad nyemission av högst 400 000 teckningsoptioner samt att godkänna att det helägda dotterbolaget som tecknat teckningsoptionerna överlåter dessa till deltagarna i incitamentsprogrammet. Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, varigenom begreppet ”firma” i § 1 i bolagsordningen justeras till ”företagsnamn”. Ändringen är en följd av att det aktuella begreppet har fått en ny lydelse i den relevanta lagstiftningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående person, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 17:45 CET.

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 400 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2019 uppgick till 1 221 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *