Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

Extra bolagsstämma i FlexQube AB (publ) (”FlexQube” eller ”Bolaget”) hölls idag den 20 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen av högst 800 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 70 SEK per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och att diversifiera aktieägarbasen samt för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen korrekt återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet med 80 000 kronor, till totalt 1 378 507,81 kronor, och antalet aktier och röster ökar med 800 000 från 7 433 333 aktier och röster till 8 233 333 aktier och röster. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 9,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av den riktade emissionen.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.flexqube.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Fogelberg, VD
[email protected]
+46 702 86 06 74

Heidi Bader, CFO
[email protected]
+46 708 24 71 46

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 850 kunder i 35 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.flexqube.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.