Kommuniké från extra bolagsstämma i Streamify AB

| 17 augusti, 2022 | 0 kommentarer

2022-08-17
 
Idag, den 17 augusti 2022, hölls extra bolagsstämma i Streamify AB, org. nr. 559127-1399. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordning avseende aktiekapital och antalet aktier (punkt 6)
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor och gränsen för antalet aktier ändras till lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndigande styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

 

Östersund i augusti 2022
Streamify AB
STYRELSEN

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: [email protected]

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.