Connect with us

Marknadsnyheter

Konjunkturläget i Göteborg stärks – ljusare inom handeln

Published

on

I tre av fyra sektorer upplever företagen att konjunkturläget har förbättrats jämfört med förra kvartalet. Tillverkningsindustrin flaggar för lägre volymer, men är fortfarande den starkaste sektorn i väst – nu tillsammans med handeln. Jobbtillväxten i Göteborgsregionen är fortsatt positiv men växer långsammare än tidigare. Varseltal, arbetslöshet och konkurser ökar i regionen.  

Konjunkturindikatorn för Göteborgsregionen stärktes något trots läget och ökade från 88,2 till 93,1 sista kvartalet 2023. Konjunkturen är åter tillbaka över 90, normalsvag konjunktur, efter en dipp tredje kvartalet då Göteborgsföretagen upplevde lågkonjunktur.

Handeln är en av sektorerna som drar upp förväntningarna och konjunkturläget. Under större delen av 2023 har handeln befunnit sig i lågkonjunktur, men landar under fjärde kvartalet på indikator 97,9, en ökning med 8,9 enheter sedan förra kvartalet. Man förväntar sig ökade försäljningsvolymer.

– Jag vill betona att Göteborgsregionen har stått emot oväntat bra under sista två årens globala nedgång, mycket tack vare att våra industriföretag gått bra globalt. Beskedet att inflationstoppen är nådd verkar göra att handlarna nu vädrar morgonluft efter år av svag utveckling, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Exportvolymerna viker något
Inom produktion och tillverkning växte volymerna under sista kvartalet i fjol. På grund av lägre förväntade volymer framåt minskades samtidigt antalet anställda, vilket gav lönsamheten en skjuts uppåt. Konjunkturläget har försvagats till normalsvaga indikatorn 97,2, klart lägre än under förra kvartalet. Yttre faktorer, som kompetensbrist samt störningar i material och utrustningstillgång har påverkat sektorn under året, både vad gäller antal anställda och produktionsvolym.  

I tjänstesektorn stärktes förväntningarna en aning under fjärde kvartalet. Efterfrågan på tjänster har ökat, och det flaggas för nyanställningar. Värt att notera är att var femte tjänsteföretag uppger att arbetskraftsbrist har begränsat deras verksamhet den senaste perioden.

Byggsektorn hade det fortsatt tufft under fjolårets sista kvartal, och är den enda sektor som fortfarande upplever lågkonjunktur. Tre femtedelar av företagen upplever dålig efterfrågan och en stor del väntar sig en minskad byggvolym under första kvartalet 2024.

Svag svensk ekonomi spås vända upp rejält 2025
Prognosen för Sveriges BNP-tillväxt har blivit än mer dyster för 2024 och spås växa med blygsamma 0,1 procent. Samtliga storbanker ser 2024 som ett svagt år med en ekonomisk tillväxt nära noll. Dock finns stora förväntningar på 2025 där prognosen visar på en BNP-tillväxt på hela 2,5 procent, vilket är över trenden för riket.

På Göteborgsregionens viktigaste marknader förväntas tillväxten 2024 vara högre. Den exportviktade BNP-tillväxten på regionens tio största marknader spås i år landa på 1,5 procent, och öka till 1,9 procent under 2025. Båda siffrorna ligger dock under snittet för perioden 2017-2023.

Arbetsmarknaden stretar emot men tappar i styrka
Göteborgsregionen har under flera år haft en stark jobbmarknad, men nu ser vi jobbtillväxten mattas av successivt. Mellan september och november ökade antalet sysselsatta i Göteborgsregionen med 1,3 procent på årsbasis, eller 7000 personer fler än samma period 2022. Jobbtillväxten i väst är fortsatt klart starkare än i Stockholms- och Malmöregionen samt Sverige i stort, procentuellt sett.

Sedan slutet av 2021 har antalet nya lediga jobb i Göteborgsregionen legat på en mycket hög nivå. Trots detta är det fortfarande svårt att matcha jobbsökande med de lediga jobb som finns tillgängliga, samtidigt som vi nu ser att allt färre nya lediga jobb tillkommer. Under perioden oktober till december 2023 annonserades i genomsnitt cirka 6 800 nya lediga jobb per månad med tills vidare-anställning i regionen. Detta är en minskning med cirka 37 procent jämfört med samma period året innan.

Samtidigt har antalet varslade personer fortsatt att öka under perioden oktober till december 2023, även om det är från en låg nivå. Snittet för perioden ligger på cirka 600 varslade personer per månad.

Arbetslösheten i Göteborgsregionen ökar nu på årsbasis, men ligger en hel procentenhet under riket. Gapet har växt något. Under januari 2024 var arbetslösheten 5,8 procent i Göteborgsregionen, vilket motsvarar cirka 32 500 personer. Arbetslösheten ökar i samtliga grupper på årsbasis, men kraftigast bland ungdomar.

– Arbetsmarknaden i regionen försöker tappert hålla emot, men tappar i styrka. Med 2024 som ett förväntat svagt år ser läget inte ljust ut för de som ska in på arbetsmarknaden. Det kommer bli tuffare att ta sig in, särskilt för unga, vilket kan öka arbetslösheten ytterligare, spår Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Konkurserna har ökat med 12,1 procent jämfört med samma period året innan, till 259 företag i regionen. Totalt under 2023 har 891 företag försats i konkurs, vilket kan jämföras med 691 under 2022.

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #1 2024 bifogas.

Kontakt:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Christian Borg
Presschef
031-367 61 64
christian.borg@businessregion.se

________________________________

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.