Kraftig sättning på exportmarknaden – men optimismen står sig

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Exportchefsindex (EMI) fick en ordentlig sättning andra kvartalet och föll med 10,3 enheter till 60,6, från rekordhöga 70,9 första kvartalet. Flertalet delindex föll tillbaka påtagligt påpekar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, men konstaterar samtidigt att exportföretagen är fortsatt optimistiska. ”Trots ökade risker i världsekonomin tycks exportföretagen stå sig väl.”

Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fick en kraftig nedåtrekyl andra kvartalet efter att ha ökat de två senaste kvartalen. 

EMI föll med 10,3 enheter till 60,6 andra kvartalet i år, från rekordhöga 70,9 första kvartalet. Utsikterna har dämpats rejält såväl i nuläget som på tre månaders sikt. EMI nuläge föll med 13,3 enheter till 64,6 andra kvartalet och EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, föll med 7,3 enheter till 56,6.

– Ökade risker i och med kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina till följd av ökad smittspridning av virusvarianten omikron drar ner humöret hos exportföretagen och särskilt i ett regionalt perspektiv, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

Index för förväntad exportefterfrågan från Central- och Östeuropa klappade igenom fullständigt och föll med hela 28,4 enheter till 31,2 andra kvartalet, från 59,6 första kvartalet. Även index för Västeuropa föll men mer måttligt och ligger kvar på en hög nivå. Index för förväntad exportefterfrågan från Asien föll med 9 enheter till 50,5 andra kvartalet, från 59,5 föregående kvartal.

Trots kraftiga fall andra kvartalet ligger de flesta delindex kvar över 50-strecket vilket signalerar att exportföretagen fortsatt är optimistiska. Ett delindex som sticker ut på nedsidan är index för lönsamhet i exportförsäljningen på tre månaders sikt som föll med 10,3 enheter till 49,1, vilket tangerar pessimism. 

– Om kriget i Ukraina snart får ett slut och Kina lyckas hantera smittspridningen utan större spridningseffekter till den globala ekonomin förblir exportutsikterna sannolikt ljusa, avslutar Lena Sellgren.

Läs Exportchefsindex för andra kvartalet här

Nästa Exportchefsindex publiceras den 25 augusti 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta Business Swedens presstjänst

[email protected], +46 8 588 66 007

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Vi hjälper svenska företag genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 44 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.