L: Sverige behöver fler specialistssjuksköterskor

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 11:42 CET

Igår presenterades utredningen Framtidens specialistsjuksköterska. Trots Social­styrelsen tidigare konstaterande om att ”de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga”, innehåller utredningen tyvärr inga förslag om avlönad specialisering.

– Sverige behöver en nationell modell för rimliga villkor för att utbilda sig till specialistsjuksköterska, säger Anna Starbrink. Det är inte underligt att människor med studielån, amorteringskrav och småbarn drar sig för att gå en utbildning som kommer att ta många år att tjäna in efteråt. Det ska inte vara en förlustaffär att specialisera sig till ett bristyrke. 

Alla utom tre specialistinriktningar ska planeras och utformas av lärosätena själva, trots att det är avgörande för god vård och för sjuksköterskeyrkets utveckling att en arbetsgivare vet vilken kompetens varje inriktning ger. Med den föreslagna modellen kan samma yrkestitel innebära många olika saker. 

– Tre fasta inriktningar är på tok för få, säger Lina Nordquist. Vi riskerar att sladda av vägen på väg mot framtidens sjukvård. Möjligheten att specialisera sig ska inte luckras upp, utan öka. Inriktningarna bör följa de medicinska specialiteterna i sjukvården, och innehållet i varje inriktning ska inte bli godtyckligt, utan samordnas mer på nationell nivå. Vi behöver ju fler specialister, inte färre. 

Men Liberalerna är inte kritiska till utredningen i sin helhet, det finns flera goda förslag i utredningen. Att öka kraven på och möjligheten till fortbildning, att arbeta för fler förenade anställningar och att stärka den verksamhetsförlagda utbildningen och den vårdvetenskapliga forskningen med ett avtal motsvarande dagens ALF-avtal är viktiga och välkomna förändringar. Likaså är det viktigt att säkerställa att vård utförs av den som har kompetens för arbetsuppgiften.

Det är också ett klokt förslag att inrätta avancerade kliniska sjuksköterskor inom fler områden, eftersom det kan höja sjukvårdens kvalitet och samtidigt avlasta läkare och sjuksköterskor. 

– Ska detta bli verklighet måste det finnas möjlighet att ta en magisterexamen inom samtliga specialistinriktningar, säger Lina Nordquist. Både magisterexamen och yrkesexamen bör erbjudas som alternativ vid alla specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Fler kommentarer

Anna Starbrink, sjukvårdspolitisk talesperson (nås via 08-737 25 29)
Lina Nordquist, ledamot (L) i riksdagens socialutskott, 0709-946770.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.