Connect with us

Marknadsnyheter

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2022

Published

on

Januari-juni 2022 i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

  • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till -5 848 (9 650) Mkr, till följd av negativ kapitalavkastning på -8 343 (8 797) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 3 140 (1 377) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 16 086 (15 241) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 84,1 (94,6).
  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 298 (1 973) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (10) procent.
  • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 457 (485) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 13 procent till 4 129 (3 667) Mkr. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 85,5 (91,1).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat minskade till 953 (1 228) Mkr. Räntenettot minskade med 3 procent till 2 362 (2 428) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,6 (10,7) procent.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 273 (338) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 10 535 (11 231) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 084 (1 052) Mkr.
  • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till -2 237 (5 148) Mkr.

 

– Första halvåret har präglats av Rysslands invasion av Ukraina med ökad geopolitisk oro, energikris, stigande inflation, stigande räntor, svagare börser och lägre tillväxtutsikter som följd. Den geopolitiska och makroekonomiska oron påverkar även Länsförsäkringars verksamhet och våra kunder. Exempelvis ledde svaga börser och stigande räntor till negativ kapitalavkastning i sakförsäkringsverksamheten och negativ avkastning för våra liv- och pensionsförsäkringskunder. Samtidigt hade Länsförsäkringar en stark tillväxt och goda resultat i affärsverksamheterna, säger Malin Rylander Leijon, verkställande direktör i Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

 

– I osäkra tider är det än mer viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra kunder och ta ett samhällsansvar. Vårt kundlöfte är att förenkla vardagen och bidra till en trygg framtid och Länsförsäkringar fyller en viktig funktion med vår lokala och kundnära profil och omsorg om våra kunder. Vi är så glada och stolta över att konsumenterna uppmärksammar vårt gedigna samhällsansvar och hållbara affärer och rankar Länsförsäkringar i topp inom försäkringsbranschen i hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index 2022 – för femte gången sedan 2011, fortsätter Malin Rylander Leijon.

 

– Länsförsäkringars digitaliseringsarbete fortsätter i hög takt med syfte att kunna erbjuda kunderna marknadens bästa digitala upplevelser, effektiva kundmöten och hållbara och värdeskapande erbjudanden och tjänster. Vi har exempelvis kommit långt med digitaliseringen av vår sjukvårdsförsäkring där alla tjänster finns tillgängliga på Länsförsäkringars hemsida. Vägen till rätt hjälp i rätt tid har aldrig varit kortare och viktigast av allt – vi har en mycket hög kundnöjdhet. Inom bankverksamheten har vi digitaliserat våra utlåningsprocesser och framgångsrikt lanserat vårt nya system för värdepappershandel. Dessutom finns nu ett nytt prognosverktyg, Ekonomikollen, tillgängligt på Länsförsäkringars hemsida där kunder kan räkna och se hur olika faktorer och val påverkar den egna ekonomin, fortsätter Malin Rylander Leijon.

 

Den utmanande utvecklingen på de finansiella marknaderna resulterade i att länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet redovisade ett rörelseresultat på -5,8 Mdkr, med en kapitalavkastning på -8,3 Mdkr. Det tekniska resultatet på 3,1 Mdkr var desto bättre med en stark premietillväxt på 6 procent och en totalkostnadsprocent på 84. Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1,3 Mdkr, trots en negativ kapitalavkastning om -1 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,5 Mdkr med en stark premietillväxt om 13 procent, framförallt från Agria, och en totalkostnadsprocent på 86. Bankverksamheten redovisade ett stabilt rörelseresultat på 1,0 Mdkr och god tillväxt – inlåningen och utlåningen ökade med 10 respektive 9 procent. Fondförsäkringsverksamhetens bidrog med ett rörelseresultat på 0,3 Mdkr med fortsatt stark tillväxt där inbetalda premier ökade med 11 procent, vilket visar på att kunderna uppskattar vårt attraktiva fondutbud med många hållbarhetsinriktade alternativ, säger Malin Rylander Leijon.

 

 

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/

 

 

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

 

För ytterligare information kontakta:

Malin Rylander Leijon, Vd Länsförsäkringar AB

malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08 64

 

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB

anna.glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

 

Lena Hedlund, Kommunikationschef Länsförsäkringar AB

lena.hedlund@lansforsakringar.se, 08-588 403 55, 076-496 45 57

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.