Latour förvärvar Samp

| 11 november, 2022 | 0 kommentarer

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Swegon Group AB, förvärvat Samp S.p.A. Bolaget grundades 1969 och har 90 anställda med huvudkontor och produktion i Concorezzo utanför Milano, Italien. Nettoomsättningen 2021 uppgick till 26 MEUR.

Samp är en tillverkare av modulaggregat och ett av de ledande varumärkena i Italien när det gäller luftbehandlingsaggregat och stärker ytterligare Swegons position i södra Europa. Samp erbjuder aggregat för flera olika segment, till exempel kontorsverksamhet, hotellnäring, sjöfart samt livsmedels-, fordons- och läkemedelsindustrin.

”Samp är en välrenommerad tillverkare av luftbehandlingsaggregat känd för sin höga produktkvalitet. Vi upplever en ökad efterfrågan på specialiserade luftbehandlingslösningar och Samp är en bra matchning för att vi ska kunna utöka vår verksamhet med modulaggregat. Förvärvet ger oss inte bara en betydligt starkare position på den italienska marknaden utan också en solid tillverkningsbas av modulaggregat för södra Europa”, säger Andreas Örje Wellstam, VD Swegon Group.

”Vi är mycket stolta över att bli en del av Swegon Group. Vi delar samma värderingar och fokuserar båda på att leverera pålitliga kvalitetsprodukter. Våra modulaggregat blir ett bra komplement till Swegons befintliga portfölj och gör att vi kan ta oss an ännu fler projekt. Tillsammans får vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande”, säger Gianluigi Sala, medgrundare av Samp.

Som en effekt av förvärvet ökar nettoskulden Latourkoncernen med cirka 0,2 miljarder SEK.

Göteborg, 11 november, 2022

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Örje Wellstam, VD Swegon +46 31 89 58 00
Rebecca Palm Ballesta, Corporate Development Swegon +46 31 89 58 00

Swegon Group är en marknadsledande leverantör inom området inomhusklimat, som erbjuder lösningar för ventilation, värme, kyla och klimatoptimering, samt uppkopplade tjänster och teknisk expertis. Swegon har dotterbolag och distributörer över hela världen och 19 produktionsenheter i Europa, Nordamerika och Indien. Företaget har närmare 3 000 anställda en omsättning på 6 miljarder SEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 67 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 22 miljarder kronor på årlig basis.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *