LightAirs luftrenare vinnare i upphandling hos finländsk kommun

| 16 september, 2022 | 0 kommentarer

LightAirs återförsäljare Industless Oy har vunnit en offentlig upphandling hos en kommun i Finland. Affären rör prenumerationer inom luftrening och det kommersiella segmentet, främst gällande kontors- och skolmiljöer. Leveranser kommer ske mot avrop under kommande 15 månader och bedöms omfatta minst 300 enheter, innebärandes ett ordervärde för LightAir om drygt 3 miljoner kronor.

Undertecknat avtal innebär att Industless ska leverera luftrenare för främst kontors- och skolmiljöer till en finländsk kommun, med ett uppskattat ordervärde för LightAir om drygt 3 miljoner kronor fram till nästa årsskifte.

”Vår långsiktiga tillväxtstrategi fokuserar på att tillhandahålla ren och virusfri luft till olika bolag och organisationer genom B2B-försäljning,” säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. ”Genom tidigare förvärv har vi förbättrat positionen inom det vi kallar Professional Solutions, som består av tyngre industriella kunder samt det kommersiella segmentet som främst utgörs av lösningar för kontor och skolor. Förvärvet har även medfört att vi numera betraktar Finland som en mycket vital del av vår nordiska hemmamarknad. Vi har bland annat ett nära samarbete med Industless, som genom ett framgångsrikt säljarbete nu lägger ytterligare en stor kommun bland de finska B2B-kunderna som nyttjar vår luftreningsteknologi.”

Tidigare i år genomförde LightAir ett förvärv av Cair AB, efter att de två bolagen länge samarbetat kring den luftreningsteknologi som idag till fullo marknadsförs under namnet LightAir CellFlow. Industriell logik återfanns även i kompletterande produkterbjudanden inom de kommersiella och industriella segmenten.

”Industless har djup erfarenhet av den finska marknaden för luftrening och har länge varit återförsäljare för Cairs produktsortiment”, säger Sami Toivonen, vd på Industless. ”Vi vet vilken styrka som återfinns i CellFlow-teknologin gällande effektivitet, energiförbrukning och ljudnivåer. Att Cair numera ingår i LightAir förbättrar och underlättar mycket i vårt lokala arbete. Antalet potentiella kunder för detta ledande erbjudande är stort i Finland. Det är mycket glädjande att vi nu kan lägga ytterligare en stor offentlig upphandling till våra vinster och ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans med LightAir.”

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse även bland svenska kontor, skolor och industrier. Ren luft bidrar till ökad produktivitet och en hälsosammare miljö med lägre sjukfrånvaro och minskade produktionsbortfall. Utöver konkreta fördelar med effektiv och tystlåten luftrening så har LightAirs patenterade teknologier stora konkurrensfördelar gällande de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men framför allt genom betydligt lägre energiförbrukning än hos konkurrerande lösningar.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
[email protected]

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 kl. 09:30 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas tre segment; Commercial, Industrial samt Consumer. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.