Connect with us

Marknadsnyheter

Liquid Wind, Umeå Energi och Wasaline tecknar avsiktsförklaring om leverans av e-metanol

Published

on

Liquid Wind har ingått i en avsiktsförklaring med Umeå Energi och Wasaline, för försäljning och köp av e-metanol från elektrobränsleanläggning i Umeå.

Liquid Wind, Umeå Energi och Wasaline kommer tillsammans att undersöka möjligheterna att driva världens nordligaste rederi, Wasaline, med e-metanol från FlagshipTHREE i Umeå. Wasalines hybridfärja, Aurora Botnia, är redan utrustad med flerbränsle motorer och batterier. Företagets långsiktiga mål är att helt fasa ut koldioxidutsläppen från sin färjetrafik mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige.

Aurora Botnia färjan. Källa: Wasaline

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind säger:

”Vi är stolta över att samarbeta med Wasaline för att driva Aurora Botnia färjan med e-metanol. Avsiktsförklaringen visar på de stora möjligheterna och den växande efterfrågan på elektrobränslen i och utanför Norden. Tillsammans med Umeå Energi utvecklar vi nu lokal och regional infrastruktur och bränsleförsörjning i norra Sverige.”

Jan Ridfeldt, vd för Umeå Energi, fortsätter:

“Jag är mycket glad över att vi utökar vårt samarbete med Liquid Wind och välkomnar Wasaline till vår uppskattade lista över partners. Detta gränsöverskridande samarbete är avgörande för oss eftersom vi strävar efter att göra den nödvändiga övergången till en hållbar framtid.

Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, kommenterar:

”Tillsammans med Liquid Wind och Umeå Energi undersöker vi möjligheterna och utmaningarna med att göra vår sträcka koldioxidneutral som en del av en grön korridor mellan Vasa och Umeå. Genom att använda e-metanol som ett alternativ skulle vi använda elektrobränsle som är lokalproducerat, vilket också minimerar transportavstånden. Vi ser fram emot att tillsammans undersöka detta alternativ.”

Produktionen från elektrobränsleanläggning FlagshipTHREE, som utvecklas av Liquid Wind, förväntas starta 2027 med 100 000 ton e-metanol per år.

Mediakontakt:

Liquid Wind 

Klaudija Cavala, Head of Digital, Marketing & Communications, PR 
media@liquidwind.se 
 
Wasaline  
Catarina Fant, Director, Brand, Communications & Sustainability 
catarina.fant@wasaline.com 

 
Umeå Energi  
Olov Hjärtström Baudin, Media, PR och Public Affairs 
olov.hjartstrombaudin@umeaenergi.se 

Om Liquid Wind

Liquid Wind är en ledande utvecklare av produktionsanläggningar för elektrobränslen med målet att minska världens beroende av fossila bränslen. Liquid Wind har en gedigen pipeline av anläggningsprojekt under utveckling i Norden med målet att nå mer än 10 projekt med ett finansiellt investeringsbeslut (FID) år 2027. Med huvudkontor i Göteborg och närvaro i Danmark, Finland och Storbritannien, har Liquid Wind ca. 60 anställda och en stark grupp av investerare i Alfa Laval, Carbon Clean, Elyse, HyCap, Siemens Energy, Topsoe och Uniper. Besök liquidwind.se eller följ oss på LinkedIn och X.

Om Wasaline

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och frakt mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rutten är förutom den miljövänligaste sjövägen mellan Finland och Sverige också viktig för beredskapstrafiken. Rederiets hybridfärja, Aurora Botnia, är utrustad med dubbelbränslemotorer och batterier. Aurora Botnia är världens mest miljövänliga passagerarfärja och företaget satsar på hållbarhet i alla sina processer. Både färjan och rederiets tjänster har beviljats märket Nyckelflaggan som tecken på finländskt arbete. Mer information: www.wasaline.com.

Om Umeå Energi  

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.