Connect with us

Marknadsnyheter

Parkeringsavgifter justeras – Skebo tar avstamp mot ett hållbarare Skellefteå

Published

on

Skebo kommer att höja avgifterna för parkeringsplatser till marknadsmässiga nivåer med början under 2024. Beslutet motiveras i huvudsak av Skebos åtagande att stödja övergången mot ett mer hållbart samhälle, i enlighet med ägardirektiven från Skellefteå kommun.
– Vårt uppdrag inkluderar att främja hållbarhet och i det ingår en mer modern och miljövänligare parkeringsmiljö. Men parkeringarna måste också bära sina egna kostnader. Annars kommer vi inte kunna utveckla dem för att möta framtidens behov, säger Helena Markgren, vd för Skebo.

Intäkterna från parkeringsavgifterna kommer bland annat att användas för investeringar i parkeringsinfrastruktur för att möte nuvarande och framtida behov.

Prisjusteringen syftar också till att standardisera och skapa en enhetlig prissättning.

– Historiskt har de som haft egen bil premierats och det är inte rimligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill skapa en rättvisare prisbild där de som nyttjar bilplatserna också betalar för dem. I praktiken går det att se förändringen som att vi tar bort en subvention som har varit olika stor, säger Helena Markgren.

Skebos övergripande uppdrag är att skapa moderna och hållbara boendemiljöer för Skellefteås invånare, vilket även berör transporter och hur Skebo möjliggör hållbara sätt att resa för sina hyresgäster.

– För att kunna genomföra det uppdraget behöver bolaget ha en balanserad och marknadsmässig prissättning som betalas av nyttjarna i varje del av vår verksamhet, samtidigt som vi bidrar till långsiktigt hållbara beteenden. Under 2024 är ett av våra fokusområden parkeringar där utrymme nu skapas till förbättringar. Först ut är ett parkeringsområde i Ursviken och Kåge där garageportar byts ut och längor målas om, säger Harriet Classon, ordförande i Skebo.

Införandet av den nya prismodellen sker gradvis under 2024. Skebo kommer att skicka ut ett nytt parkeringserbjudande till samtliga hyresgäster med målsättningen att alla nya avtal ska vara sjösatta under andra kvartalet 2025.

– Detta ger våra nuvarande hyresgäster en god anpassningstid tills de nya villkoren kommer att gälla. För att främja övergången till mer hållbara resesätt kommer vi att tillhandahålla rabatt på kollektivtrafik under en övergångsperiod för hyresgäster som väljer att inte förnya sina parkeringsplatser. Dessutom kommer Skebo aktivt att utveckla elbilspooler och cykelpooler i vårt bestånd, Helena Markgren

Skebos beslut att justera parkeringstarifferna följer såväl Skellefteå Kommuns nyligt antagna miljö- och klimatprogram samt sedan tidigare antagna trafikprogram. Det är ett initiativ där två av målen är att öka det hållbara resandet och bidra till attraktiva och hållbara stadsmiljöer med smart markanvändning.

För mer information, kontakta:
Helena Markgren
Vd Skebo
0910-73 65 01
helena.markgren@skebosih.se

Harriet Classon
Styrelseordförande Skebo
070-626 74 60
harriet.classon@skebo.se

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5 000 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Vi arbetar för stadens och kommunens utveckling och ligger i toppen vad gäller kundnöjdhet i landet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. ”Längta hem” är vår devis som alltid sätter kunden först. Vi verkar för hyresgästinflytande och delaktighet där trivsel, trygghet och goda relationer är i fokus.

Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå, tel +46 910-73 65 00, info@skebo.comskebo.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.