L&T vinner upphandlingen att drifta Södersjukhuset

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Stockholm, 20 juni 2022; L&T har fått förnyat förtroende att ansvara för fastighetsdriften av Locums fastighetsbestånd inom Södersjukhuset i centrala Stockholm. Ordern är värd 350 miljoner kronor med option till förlängning. Inklusive optionsåren är kontraktsvärdet upp till 500 miljoner kronor. L&T kommer att leverera tjänster inom verksamhetsledning, fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, säkerhet och kundtjänst. L&T är specialiserat på teknisk fastighetsförvaltning som kräver specialkunskaper bland annat för sjukhus. Södersjukhuset är ett av Sveriges största akutsjukhus.

Vi har erfarenheten att skert skta driften i komplicerade fastighetsmiljer som till exempel sjukhus sger Tina Hellstadius Vd LT Sverige AB

Vi är mycket glada och stolta för att vi har fått fortsatt förtroende att leverera fastighetsdrift till Södersjukhuset, säger Tina Hellstadius, Vd L&T Sverige. L&T har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt och på ett hållbart sätt sköta driften i komplexa miljöer och samhällskritiska objekt. Detta är ännu en bekräftelse av vår roll som den ledande leverantören inom teknikintensiv drift av komplicerade och samhällskritiska fastigheter.

Entreprenaden omfattar en total byggnadsyta om cirka 315 000 kvadratmeter BTA, förvaltat av Locum som hanterar vårdfastigheter åt sin ägare region Stockholm. Tillsammans vill vi utveckla driftentreprenaden för att kunna erbjuda kostnadseffektiva och driftsäkra fastigheter för vården.

L&T har en historia inom sjukhusverksamhet och infrastruktur, vilket är liktydigt med tekniskt komplexa byggnader som kräver specialutbildade medarbetare. När kunderna ökar sin digitalisering måste driften av fastigheten motsvara de nya kraven, bland annat medför mer avancerad specialistvård fler uppkopplade larm vilket ställer krav på snabbare och flexiblare hantering från vår sida.  L&T arbetar ur ett livscykelperspektiv med drift både genom åtgärder och förbättringsförslag till fastighetsägaren för att byggnaden och dess tekniska livslängd ska hållas så lång som möjligt

Att vi i hård konkurrens har vunnit uppdraget för Södersjukhuset visar på den tekniska kompetens vi besitter och vår förmåga att leverera säker drift med en hög servicenivå, säger Tina Hellstadius. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta vårt energiarbete för en minskad klimatpåverkan och utveckling av drift- och patientsäkerhet på södersjukhuset. Vårt mål är att ge våra kunder den bästa och mest relevanta servicen när vi befäster och utvecklar vår roll som den ledande leverantören.

Det nya avtalet löper med en avtalstid på 5 år, med möjlighet till option om ytterligare 3 år. Inklusive optionsåren är kontraktsvärdet upp till 500 miljoner kronor. Ansvarig inom L&T FM är Joel Backstad.

För mer information vänligen kontakta  

Tina Hellstadius, Vd L&T Sverige
T +46 76 104 80 78
E
[email protected] 

Elma Sabanovic, Coast Communications presskontakt för L&T 
T +46 72 318 49 49 
E [email protected] 

Om L&T 
L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster som tillsammans med sina kunder arbetar för att förlänga fastigheters livslängd samtidigt som vi skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljö- och klimatpåverkan. L&Ts kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som vi hjälper dem att nå sina mål genom hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård. Koncernen L&T har 8 100 anställda och omsätter i Sverige cirka 1,5 miljarder kronor.  

www.l-t.se/sv 
www.l-t.se 

Om Locum
Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt sin ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan erbjuder de sjukvården och invånarna i Stockholms län attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

www.locum.se
https://www.locum.se/om-oss/press/logotyp/

Om Sös
Södersjukhuset, är ett akutsjukhus med 642 vårdplatser och 4 600 anställda. Sjukhuset invigdes 1944 och är beläget på Södermalm i centrala Stockholm. Sjukhuset drivs som ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Sös är ett av Sveriges största sjukhus och det största av de två akutsjukhus som finns inom Stockholm kommuns gränser.

www.sodersjukhuset.se

Bildtexter

Porträtt: Vi har erfarenheten att säkert sköta driften i komplicerade fastighetsmiljöer som till exempel sjukhus, säger Tina Hellstadius, Vd L&T Sverige AB.

Genre: Drift av fastigheter i komplicerade miljöer blir alltmer teknisk och specialiserad. På sjukhus är temperaturregleringen en extra kritisk faktor.

Exteriör Södersjukhuset: Södersjukhuset i centrala Stockholm är ett av Sveriges största akutsjukhus med cirka 600 disponibla vårdplatser och över 4 600 medarbetare.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.