Lunds kommun ökar tryggheten för utsatta – inför mobila trygghetslarm från Posifon AB

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Lunds kommun ska införa mobila trygghetslarm i sina särskilda boenden för äldre samt inom funktionshinderverksamheten. Detta för att öka tryggheten hos användarna och skapa förutsättningar för ökad självständighet. Posifon AB har genom upphandling blivit utvalda att leverera tjänsterna. Avtalets värde är uppskattat till 2,8 miljoner och gäller för två år med möjlighet till förlängning.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lund arbetar cirka 3 000 medarbetare för att de äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. I december gick kommunen ut i upphandling och nu är det klart att Posifon AB har fått Lunds förtroendet att leverera sina mobila trygghetslarm till alla aktiva användare i de berörda målgrupperna. De ska både använda aktiva mobila trygghetslarm, där användaren själv larmar genom att trycka på larmknappen, samt passiva larm där, användaren inte ska behöva kunna generera larm själv, utan enheten larmar om personen rör sig längre bort än förväntat.

– Vi är både glada och stolta över beskedet. Lunds kommun är en aktiv och kravställande kund som utmanar oss att förbättra tjänsterna, med användarna i fokus. Vi ser fram emot att tillsammans skapa nytta för alla involverade. säger Henrik Essunger, vd Posifon AB.

Lunds kommun har tidigare inte erbjudit mobila trygghetslarm inom de aktuella verksamheterna och ser därför fram emot att arbeta med en leverantör, som är specialiserad på att stötta sina kommunala kunder med just införandet.

– Vi känner oss trygga med vårt val av leverantör och hoppas införandet kommer löpa på smidigt i verksamheterna. Vi vill kunna erbjuda våra boende ett mobilt trygghetslarm som ökar tryggheten hos användarna och skapar förutsättningar för ökad självständighet. säger Eva Mårtensson Karlsson på Lunds kommun.

Arbetet med införandet har kommit i gång och förhoppningen är att tjänsterna ska bli tillgängliga så snart som möjligt efter semestrarna.

Snabba fakta om Posifon

• Posifon AB är ett IT/telekomföretag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg.

• Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet. Du ska vara trygg både inne och ute.

Snabba fakta om Lunds kommun:

• Lunds kommun är Sveriges tolfte största kommun och antalet invånare uppgick vid årsskiftet 2020 till 125 941. Lunds kommun är en av kommunens största arbetsgivare med ca 11 000 anställda. Organisationen består av 11 förvaltningar med olika ansvarsområden.

• Lunds kommun är Sveriges bästa e-hälsokommun 2021.
Att Lund ligger i framkant med den digitala utvecklingen har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen. Förra året utsågs Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Under de senaste åren har kommunens arbetssätt resulterat i en rad konkreta digitala hjälpmedel, teknik och lösningar som kommit kommunens brukare och medarbetare direkt till gagn.

Kontakt Lunds kommun
Avtalsansvarig: Eva Dilton
Utvecklingsledare Särskilt boende för äldre: Eva Mårtensson Karlsson, tfn. 046-359 50 00

Kontakt Posifon AB
Henrik Essunger, vd Posifon AB, [email protected], tfn: 0703-080958
www.posifon.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.