Connect with us

Marknadsnyheter

Mäklarpanelen: Stockholm i bräschen för mer positiv bostadsmarknad

Published

on

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att övertaget för köparna fortsätter att minska i januari. Efterfrågan ökar i hela landet och är nu störst i Stockholm. Det är fortfarande rekordstort utbud och tydligt köparnas marknad men vi kan absolut se en ökad optimism bland både säljare och köpare, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 447 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,01 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 2,6 när samma fråga ställdes i december och 2,78 i januari 2023. Övertaget för köparna är alltså fortsatt tydligt, men har minskat för andra gången i rad.

  • Trenden från december håller i sig. Det rekordstora utbudet gör att det fortfarande är köparnas marknad men vi märker av en lite positivare känsla på bostadsmarknaden. Skiftet från att prata om räntehöjningar till spekulationer kring när vi får den första sänkningen gör skillnad för både säljare och köpare. Vi ser att fler vågar agera och gå vidare med sina planer på att byta bostad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Förändringar på marknaden brukar starta i storstäderna, framförallt Stockholm. Nu ser vi en tydlig ökning i efterfrågan i Stockholm sedan oktober. Det kan tyda på en återhämtning på marknaden och att resten av landet kommer gå i huvudstadens fotspår, fortsätter Johan Engström.

Viss återhämtning på nyproduktionsmarknaden
Mäklarna fick även ge sin syn på nyproduktionsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev svaret 2,24, d v s en tydlig fördel för köparna. Dock har övertaget även här minskat från december då det låg på 1,94 och samma tendens syns i hela landet.

  • Den mest drivande faktorn för efterfrågan på nyproducerade bostäder är just efterfrågan på begagnatmarknaden. Därför förvånar det mig inte att den positivare känslan därifrån smittar av sig. Med ett ökat utbud av inflyttningsklara nyproducerade bostäder så blir också det ett alternativ för den som söker en bostad för inflyttning här och nu, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Resultat från Mäklarpanelen jan 2024:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan
Riks 3,01 2,6 2,47 2,98 3,14 3,20 2,78 2,36 2,51 3,21 3,74 6,21 6,76
Stor-Stockholm 3,17 2,65 2,21 2,90 3,40 3,68 3,08 2,42 2,20 2,19 2,49 6,19 7,40
Stor-Göteborg 2,77 2,11 2,02 2,73 2,95 3,19 2,44 1,53 1,61 2,36 3,39 6,41 6,19
Stor-Malmö 2,74 2,58 2,29 3,79 3,57 2,90 2,68 1,94 2,47 3,08 4,08 6,44 6,75
Större ort 2,58 2,21 2,17 2,44 2,73 2,60 2,31 2,32 2,31 2,87 3,22 5,41 6,48
Mellanstor ort 3,12 2,56 2,67 2,93 3,12 3,00 2,87 2,39 2,67 3,21 4,02 6,24 6,62
Mindre ort 3,11 2,95 2,82 3,29 3,13 3,32 2,81 2,62 2,90 3,88 4,61 6,43 6,71

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan
Riks 2,24 1,94 2,08 2,35 2,53 2,47 2,81 2,81 2,89 3,52 4,11 5,60 5,85
Stor-Stockholm 2,24 2,06 1,99 2,03 2,45 2,88 2,59 2,29 2,34 2,87 3,04 5,65 6,05
Stor-Göteborg 1,63 1,55 1,62 2,10 2,06 2,09 2,50 2,80 3,15 3,33 4,43 6,18 6,40
Stor-Malmö 2,04 2,33 1,45 2,00 2,76 2,62 3,73 3,08 3,07 2,77 4,10 5,64 5,00
Större ort 1,9 1,45 1,98 2,10 2,16 2,37 2,70 3,15 2,25 3,81 3,70 5,12 6,00
Mellanstor ort 2,51 2,07 2,34 2,71 2,76 2,23 3,30 2,85 3,22 3,52 4,62 5,67 6,07
Mindre ort 2,39 2,08 2,25 2,48 2,64 2,43 2,59 2,96 3,14 3,81 4,40 5,56 5,47

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 22-29 januari 2024 och totalt svarade 447 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30
E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån
Tel: 0703-71 99 84

E-post: henrik.lenander@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34

E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 550 medarbetare på 265 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2023 gjorde företaget cirka 34 650 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.