MEKOs valberedning

| 15 september, 2022 | 0 kommentarer

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 20 maj 2022 har MEKO etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman 2023 lämna förslag till:

  • val av ordförande vid årsstämman
  • antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • val av och arvodering till revisor
  • riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av Robert Hanser utsedd av LKQ Corporation, Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden samt Kristian Åkesson utsedd av Didner & Gerge Fonder AB. Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde. MEKOs styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] eller per post till MEKO AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 januari 2023. 

För ytterligare information kontakta: 

Åsa Källenius, CFO MEKO AB
Telefon: 08-464 00 00, E-post: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.