Modus Therapeutics emission inför notering övertecknades

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

STOCKHOLM, SVERIGE – 15 juli 2021: Den 13 juli 2021 avslutades teckningstiden i Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics” eller “Bolaget”) emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Emissionen tecknades till totalt cirka 37,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 33 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 3,3 MSEK. Genom emissionen kommer Bolaget tillföras cirka 1 180 nya aktieägare. Mot bakgrund av de förlängda handläggningstider som för närvarande råder hos Bolagsverket, beräknas första dag för handel i Modus Therapeutics på First North bli den 29 juli 2021. Bolaget och den legala rådgivaren arbetar på att tidigarelägga första dag för handel, men den är avhängig Bolagsverkets registrering av emissionen. Om ingen ändring blir aktuell gäller ovanstående datum (29 juli 2021), i annat fall meddelas ändring genom pressmeddelande.

VD John Öhd kommenterar

Vi vill tacka samtliga som deltagit i emissionen och är väldigt glada för det stora förtroendet,
för Modus Therapeutics, som visas i denna finansiering. Nu kan vi fortsätta vår satsning och med full kraft utveckla sevuparin och vår läkemedelskandidat mot sepsis och septisk chock. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra en klinisk fas Ib-LPS-provokationsstudie samt påbörja förberedelserna för en fas IIa-studie. Sevuparin har i tidigare kliniska studier på andra indikationsområden uppvisat god säkerhet och tolerabilitet, vilket ger oss ett försprång inför de kommande kliniska fas Ib/IIa-studierna.”

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till totalt cirka 37,3 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. 5 156 300 aktier och 5 156 300 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att nyemitteras och Modus Therapeutics tillhandahålls cirka 33 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK. Genom emissionen tillförs Modus Therapeutics cirka 1 180 nya aktieägare. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i prospektet och avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 15 juli 2021. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

När Modus Therapeutics emission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 16 100 050 och aktiekapitalet att uppgå till 966 003,00 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 5 156 300.

Första handelsdag

Första dag för handel är avhängig Bolagsverkets registrering av emissionen. För närvarande råder förlängda handläggningstider, varför bedömning görs att första dag för handel i Modus Therapeutics aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på First North är beräknas till den 29 juli 2021, vilket är en vecka senare än vad som tidigare planerats. Om ingen ändring blir aktuell gäller ovanstående datum (29 juli 2021), i annat fall meddelas ändring genom pressmeddelande. Aktien kommer att handlas under kortnamnet MODTX och aktiens ISIN-kod är SE0015897904 och teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamnet MODTX TO 1 och ISIN-kod SE0016075568.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Modus Therapeutics i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: [email protected]

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Modus Therapeutics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: [email protected]

***

FÖR REDAKTÖRER

Om Modus Therapeutics Holding AB

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus stöds av Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV), KDev Investments AB, (del av Karolinska Development AB och Rosetta Capital), Östersjöstiftelsen och Praktikerinvest AB.

Om sevuparin

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö. 

Om allvarlig systemisk inflammation

Tillstånd med allvarlig systemisk inflammation (även känt som systemiskt inflammatoriskt responssyndrom, SIRS) är fruktade komplikationer till medicinska tillstånd som infektion, trauma och större operationer. Det kännetecknas av ett okontrollerat systemiskt inflammatoriskt svar som kan utvecklas till chock och multiorgansvikt. Ett exempel på detta är septisk chock, som är en ledande dödsorsak i intensivvårdsavdelningar över hela världen, med dödlighet som oftast ligger över 30%.

Vid systemiska inflammationsreaktioner kan vaskulär hyperpermeabilitet orsakad av det inflammatoriska svaret ge upphov till betydande endotelskador, plasmaläckage och överdriven ödembildning. Lungcirkulationen är särskilt sårbar vilket leder till andningssvårigheter och med tiden följer mer avancerade skador på andra organ. Neutrofila granulocyter, som släpper ut en mängd potenta inflammatoriska ämnen med permeabilitetsökande egenskaper spelar en central roll till exempel vid nedbrytningen av barriären mellan lungblåsor och kärl vilket bidrar till lungödem vid dessa tillstånd.

Det finns för närvarande inga tillgängliga läkemedel som specifikt behandlar patienter med okontrollerad systemisk inflammation såsom sepsis. Nuvarande åtgärder i sjukhuspatienter inriktar sig på vätskebehandling, blodtryckshöjande läkemedel, syrgas, steroider och mekanisk ventilation.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *