Connect with us

Marknadsnyheter

Mölnlycke Health Care´s RA Excellence team digitaliserar sin intelligence-process med Hoodin

Published

on

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicintekniska produkter och tjänster och har sedan sommaren 2022 använt sig av Hoodin avseende sina behov kring regulatory intelligence. Christina Kultje är projektägaren och den person som satt upp arkitektur och bevakningar för deras projekt i Hoodin. Vi fick en pratstund för att lyssna in Christinas erfarenheter från användandet av Hoodin och hur det påverkat henne och deras Regulatory Affairs team arbetet kring regulatory intelligence.

 

Ni har sedan en tid tillbaka använt er av Hoodin för ert behov kring Regulatory Intelligence. Hur skulle du beskriva en före / efter bild av hur du och ert team arbetar med Regulatory Intelligence?

Tidigare så har jag varit helt beroende av mina kollegor på olika lokala marknader för att snappa upp nya och ändrade regelverk för produktregistreringar. Detta har fungerat relativt ok då mina kollegor har bra koll, men det finns ett antal marknader där Mölnlycke inte har samma lokala förankring (oftast lägre reglerade eller oreglerade) och då finns en risk att missa väsentlig information. 

Med Hoodin känner jag en större trygghet i att vi inte missar något viktigt. Så som vi arbetar med Hoodin så innebär det också ett effektivare sätt att skanna av diverse olika nyhetskällor, både mera globala men också fler lokala källor. Om vi skulle försökt göra det på samma sätt som vi arbetade tidigare… tja, så många timmar på dygnet finns det inte.”

Vad ser du som de främsta fördelarna för er med att använda Hoodin?

“Vi har tittat på andra system och det som är slående är att Hoodin är modernt, användarvänligt, snyggt och överskådligt;  man får en wow-känsla! Value for money är väldigt bra. En del av de andra systemen var hutlöst dyra.” 

Tror du att ni som RA-team uppfattas annorlunda inom Mölnlycke efter att ni börjat använda Hoodin?

“Ja, det tror jag. Traditionellt sett så ses oftast RA-team som lite gammaldags och krångliga. Med Hoodin så hoppas och tror jag att vi nu anses som mer moderna och framåtsträvande. Detta går i linje med hela Mölnlycke´s inriktning kring digitalisering och där vill vi ligga i framkant och visa att ett RA-team kan vara pioniärer inom digitalisering.”

Hur tror du att system som Hoodin kommer förändra arbetet inom RA-teams?

“När vi fått fart på t.ex. månatliga rapporter och att mer interaktivt använda möjligheten att kommentera en artikel så ser jag jag att Hoodin kommer att bli ett utmärkt komplement till vårt interna RA Intelligence bibliotek, där vi samlar Mölnlyckes egna utvärderingar av nya och förändrade myndighetskrav relaterade till produktregistreringar, och hur detta påverkar vårt dagliga arbete. 

I vårt Hoodin-projekt så bevakar vi information dels utifrån sk regulatory updates, vilket är nyhet från lokala myndigheter och departement avseende ändringar i regelverk, dels via regulatory insights, vilket är information kring hur olika experter tolkar regeländringar. Artiklarna i Hoodin kommer att ge en bredare bild, men också hur olika experter tolkar och guidar relaterat till myndighetskraven. 

RA som team kommer känna en ännu större säkerhet om att ”vi har koll” och kan ge ännu bättre support till de olika affärsområdena inom Mölnlycke, genom en tydlig RA strategi, vilket ökar speed to market för Mölnlycke  för att kunna utrustar vårdpersonal för att uppnå bästa patient-, kliniska och ekonomiska resultat” 

Är det något övrigt som du skulle vilja dela med dig av kring er erfarenhet kring att arbeta med Hoodin för regulatory intelligence?

“För oss är det viktigt att använda ett system som vi kan lita på och att vi har en bra relation med leverantören. Därför skulle jag vilja lyfta att supporten vi fått från Hoodin när vi haft frågor, eller när något hänt som vi behöver hjälp med, har varit mycket snabb och effektiv.“

 

Om Christina Kultje

Christina är Senior Advisor i Mölnlyckes Regulatory Affairs Excellence team.

I denna roll agerar hon bollplank för diverse frågor som gäller regelverken kring produktregistreringar med myndigheter runt om i världen där Mölnlyckes produkter säljs. Detta inkluderar vilken dokumentation som olika myndigheter kräver, och hur man på bästa sätt tolkar myndighetskrav.

Rollen innefattar också att samla in Regulatory Intelligence, i samarbete med RA kollegor som sitter lokalt i olika, för Mölnlycke, viktiga marknader.

Christina har en lång och bred erfarenhet av regulatory affairs, med erfarenhet från pharma och medical devices. De senaste 6 åren har hon arbetat inom Mölnlycke..

Om Mölnlycke Health Care

Huvudkontor: Göteborg
Antal anställda: 8 400

Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicintekniska produkter och tjänster med fyra affärsområden – sårvård, operationsrumslösningar, operationshandskar och antiseptics. Mölnlycke verkar i mer än 100 länder världen över, och har 39 säljkontor och 14 tillverkningsenheter på olika platser i världen. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.