NIB finansierar uppförandet av Ylvas gröna byggnadskomplex Lyyra i Helsingfors

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett sjuårigt låneavtal för att finansiera uppförandet av byggnadskomplexet Lyyra i Hagnäs, Helsingfors. Målet är att Lyyra ska uppnå LEED-miljöcertifiering på platinanivå när det pågående byggnadsarbetet slutförs under 2023.

Lånet som NIB tecknat med Helsingin Lyyra KY kommer att delfinansiera anläggningar för kontor, hotell, detaljhandel, bostäder samt parkeringstjänster. NIB:s andel av samfinansieringen på 65 miljoner euro med Nordea är 40 miljoner euro. Byggnadskomplexet Lyyra ligger på adressen Andra linjen 7 och Broholmsgatan 13 i området Hagnäs i centrala Helsingfors. Byggnadsarbetet pågår. Lyyra ska ha direktanslutning till tunnelbanestationen Hagnäs.

Byggnadskomplexet Lyyra är konstruerat i enlighet med klassledande standarder för energieffektivitet. Målet är att uppnå LEED-miljöcertifiering på platinanivå. Utöver miljöcertifieringen har Ylva genomfört en livscykelutvärdering av byggnadens koldioxidavtryck och strävar efter koldioxidneutral drift.

Uppförandet av byggnadskomplexet Lyyra omfattar flera åtgärder för att göra byggnaderna mer hållbara, bland annat genom att minska mängden inbäddad koldioxid, installera solceller, använda alternativ för energiåtervinning via värmepumpar samt att uppnå en återvinningsgrad för rivningsavfallet på 97 %. Låneprojektet kan finansieras av NIB Environmental Bonds.

– I juli 2021 bildade vi ett nytt samriskbolag tillsammans med Varma, ett av Finlands största pensionsförsäkringsbolag. Lånet som undertecknades idag fortsätter att stärka Lyyra-projektets ställning som den mest betydelsefulla nya destinationen i östra delen av centrala Helsingfors. Vi är glada över att NIB delar våra värderingar och tror på vår mission att utveckla och bygga ett mer hållbart Helsingfors för alla invånare, säger Leea Tolvas, verkställande direktör för Ylva.

– Lyyra visar vägen när det gäller nybyggnation genom att inkludera en livscykelutvärdering för koldioxid och ställa upp ambitiösa mål för att återvinna material och minska byggnadens avtryck, berättar André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Kontorsbyggnaden ska enligt planerna stå färdig i början av 2023, medan bostadsdelen, butikerna och hotellbyggnaden ska bli klara under den senare halvan av samma år. Tillsammans kommer de båda byggnaderna att ha 18 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Kommanditbolaget Helsingin Lyyra KY, som bildats för projektet, ägs av Ylva (55 %), den kommersiella förvaltningsenheten för studentkåren vid Helsingfors universitet, och Varma Mutual Pension Insurance Company (45 %).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Martin Lundström, Senior Client Executive, Project Finance, 
+358 10 618 0426, [email protected]

Arild Moen, Communications Manager, +358 10 618 0496, [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *