Nobia antar justerade finansiella mål

| 25 mars, 2021 | 0 kommentarer

För att återspegla ambitionerna i Nobias uppdaterade strategi har Nobias styrelse från och med idag antagit justerade långsiktiga finansiella mål för koncernen:

  • Tillväxt: Genomsnittlig organisk tillväxtmål är 3-5 procent per år. (tidigare mål: organisk och förvärvad tillväxt på mer än 5% per år i genomsnitt)
  • Lönsamhet: Rörelsemarginalen ska överstiga 10% över en konjunkturcykel.
    (oförändrat mål)
  • Kapitalstruktur: Skuldsättningen, definierad som nettoskuld (exkl. IFRS 16 leasing) / EBITDA, ska vara under 2,5 gånger (tidigare mål: nettoskuld/eget kapital under 100%)
  • Utdelningspolicy: Utdelning till aktieägarna ska utgöra minst 40% av resultatet efter skatt (tidigare mål: utdelning på mellan 40-60% av resultatet efter skatt skatt)

Den uppdaterade strategin och de finansiella målen kommer att presenteras ytterligare på Nobias kapitalmarknadsdag, som sänds idag den 25 mars med start kl 13:00 CET. Frågor och svar-sessionen börjar 15:00 CET.

Sändningen av kapitalmarknadsdagen kan följas på: https://ctne.tecviz.net/nobia/cmd/?210325

För att delta via telefon och ställa frågor i den direktsända frågor-svar-sessionen klockan 15:00, använd följande information:

Sverige:         +46 85664 2651
Danmark:      +45 3544 5577
Storbritannien: +44 333300 0804
USA:             +1 631913 1422

PIN-kod:       21965382 #

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl 12:00 CET.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
[email protected]

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *