Connect with us

Marknadsnyheter

Norditek lanserar eldrivet sorteringsverk för renare och mer effektiv återvinning

Published

on

Norditek är idag stolta att meddela lanseringen av sin senaste maskin inom återvinning – det helt nya eldrivna sorteringsverket ES5200. Sorteringsverket är utvecklat för att öka återvinningsgraden på komplexa material och avfall samtidigt som man sänker förbrukningen av el som krävs för att driva en sådan processlina.

”Huvudanledningen till att vi utvecklat ES5200 är att vi sett behovet av ett dieselelektriskt sorteringsverk som drar lite ström och som passar ihop med våra moduler, eftersom vi med dessa klarar att återvinna fler komplexa avfall och produktionsspill. Det är många små och stora detaljer som gör att kunden tjänar mer pengar tack vare ökad återvinningsgrad och lägre driftkostnader” Daniel Carlberg, Vd, Norditek

Idag finns Norditek på plats i monter 375 under mässan Entreprenad Live utanför Göteborg för att visa upp det ny eldrivna sorteringsverket vars höjdpunkter inkluderar:

  1. Längre siktyta som ger renare fraktioner: Den utökade siktytan med flip flow teknik i vår nya maskin möjliggör en ännu mer effektiv sortering av avfall och massor, vilket resulterar i renare fraktioner och minskad förorening.
  2. Lägre energiförbrukning och startström: Norditeks eldrivna sorteringsverk är konstruerat med energieffektivitet i åtanke, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskad startström, vilket ger betydande besparingar i driftskostnader.
  3. Integrerat elverk kan driva fler moduler: Det nya sorteringsverket är utformat med en smart sekvensstart och kan driva fler moduler samtidigt, vilket ökar kapaciteten och effektiviteten i avfallssorteringen. Sekvensstarten gör att det går att stanna och starta alla funktioner utan att lämna hytten. Bra för arbetsmiljö avseende damm och buller.
  4. Nytt styrsystem ger bättre kontroll: Den avancerade styrtekniken i den nya maskinen ger operatörerna bättre kontroll och ökad precision i produktionen.
  5. Larvburet med eldrift: Operatören kan larva maskinen med fjärrrkontroll utan att lämna förarhytten och köra maskinen närmare högen i takt med att högen flyttas. Att kunna flytta maskinen istället för att flytta hög innebär minska användning av hjullastare.

Sorteringsverket är utvecklat för en fylla en lucka i dagens utbud. Med Norditeks nya eldrivna sorteringsverk är det nu möjligt att exempelvis driva en processlina för byggavfall till 100% på el.

”Vårt nya sorteringsverk är mer inriktat mot att sortera återvinningsmaterial än en ren grovsorterare som är mer mot berg och tunga schakt. Det som finns idag är ombyggda grovsorterare för avfall men dessa lider då av sin höga energiförbrukning vid lättare material. Så där fyller vi en lucka i utbudet eftersom vår nya sikt har samma uteffekt men med betydligt lägre förbrukning.” Johan Marquardt, Produktchef, Norditek

Några ytterligare fördelar som sorteringsverket erbjuder är:

Fjärrkontroll med fler funktioner: Maskinen erbjuder en avancerad fjärrkontroll med fler funktioner för att förenkla och effektivisera drift och övervakning.

Lägre ljudnivå och minskad CO2 med eldrift: Elmotorn i vår sorteringsmaskin resulterar i lägre ljudnivå under drift, vilket skapar en mer behaglig arbetsmiljö.

Överbandsmagnet och ändrulle magneter från fabrik: Vår maskin är utrustad med överbandsmagnet och ändrulle magneter direkt från fabrik, vilket garanterar hög prestanda och effektivitet.

Möjlighet att utöka maskinen med tracking system och produktionsdata: Det är möjligt att uppgradera maskinen med ett tracking system och få produktionsdata för alla fraktioner, vilket ger ännu större insyn i och kontroll över avfallshanteringen.

Optimerad för Norditeks modulsystem: Sorteringsverket är perfekt anpassat för att integreras smidigt med Norditeks modulsystem, vilket ger en sömlös och kraftfull avfallshantering.

Philip Bergendahl

Marknadsansvarig
philip.bergendahl@norditek.se

076-327 38 10

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.