Norse Impact AB handlingar inför årsstämma

| 7 juni, 2022 | 0 kommentarer

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.norseimpact.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Göteborg den 7 juni 2022

 

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING

Årsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid årsstämman. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.norseimpact.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Norse Impact tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Norse Impact AB (publ), Årsstämma 2022, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

___________________________

Göteborg i juni 2022

Norse Impact AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta

Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: [email protected]

 

Norse Impact AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.norseimpact.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.