Zinzino AB (PUBL): Preliminär Försäljningspport Maj 2022

| 7 juni, 2022 | 0 kommentarer

Zinzinos totala intäkter ökade med 3 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i maj 2022 ökade med 1 % och uppgick till 106,0 (104,5) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 47 % och uppgick till 6,6 (4,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 3 % till 112,6 (109,0) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2022 var oförändrad jämfört med samma period föregående år och uppgick till 548,0 (549,0) mSEK.  

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-maj 21-maj Förändring Ack2022 Ack2021 Förändring
Norden 26,6 30,2 -12% 131,4 153,3 -14%
Centraleuropa 20,0 16,9 18% 98,9 88,1 12%
Östeuropa 28,5 28,3 1% 135,7 135,8 0%
Syd- & Västeuropa 12,0 12,5 -4% 61,3 57,5 7%
Baltikum 5,9 5,9 0% 29,4 30,5 -4%
Nordamerika 6,3 4,7 34% 24,8 23,1 7%
Asien-Stillahavsregionen 6,0 6,0 0% 28,3 31,2 -9%
Afrika 0,7 0,0 2,5 0,0
Zinzino 106,0 104,5 1% 512,3 519,5 -1%
Faun Pharma 6,6 4,5 47% 35,7 29,5 21%
Zinzino Group 112,6 109,0 3% 548,0 549,0 0%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, [email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl.15:30 den 7e juni 2022.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien. 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.