Connect with us

Marknadsnyheter

Novus EU väljarbarometer bäst för fjärde EU valet i rad

Published

on

Novus EU väljarbarometer var den som kom närmast av alla väljarbarometrar som publicerades inför EU valet 2024. Novus är därmed också det enda undersökningsföretag som kommit närmast 4 EU val i rad i Sverige.

Novus väljarbarometer för EU-valet som publicerades fredag 7 juni var den som kom närmast valresultatet, detta är fjärde EU-valet i rad som Novus var närmast. Med ett genomsnittligt fel på 1,2 procentenheter.

1 Novus
2 Verian
3 Demoskop
3 Ipsos
5 Skop
6 Indikator

Men den stora nyheten är osäkerheten som också redovisades i samband med undersökningen, där andelen osäkra var nästan dubbelt så många som inför EU-valet 2019. Vi har ett helt annat väljarbeteende nu jämfört med tidigare. Något som började 2018 i riksdagsvalet då 4 % av väljarna ändrade sig på helgen.

En väljarbarometer är ingen prognos eller framtidsförutsägelse, utan en nulägesbild. Förutsatt att man använder ”Gallup modellen” så kan man med 95 % säkerhet säga att bilden är korrekt och inom felmarginalen från det faktiska resultatet den dagen, inte i framtiden.

Något vi sett de senaste tre nationella val tillbaka är den stora väljarrörligheten. Inför EU-valet kunde vi följa bland annat S kraftiga nedgång i våra undersökningar och sedan SD:s tapp från att vi slutade undersöka under fredagsmorgonen innan valhelgen. Ett större tapp för SD:s och en uppgång för MP kom på helgen.

Det var flera faktorer som påverkade, läs om detta på Novus blogg här: Novus EU-väljarborometer närmast 2024 för 4:e EU valet i rad – Novus blogg 

Vad säger då detta om det inte är en framtidsförutsägelse?

Väljarundersökningar beskrivs ofta som en just framtidsförutsägelse när det i efterhand skrivs om ”vem som kom närmast valet”. Trots att vi vet att en hel del väljare sannolikt kommer att ändra sig under den sista helgen, då det är störst pådrag med valrörelser, kampanjer och tusentals människor som inte gör annat än att försöka påverka valutgången ända fram till vallokalerna stänger. Om det varit värdelöst och vi ändå vetat exakt hur det går flera dagar innan valet så hade ju allt kampanjande bara varit ett enormt slöseri med skattepengar och tid. Om ett parti misslyckas eller lyckas de sista dagarna så betyder ju inte det att våra undersökningar inte fungerar så klart.

Novus gör medvetet inga framtidsprognoser. Det finns exempel från andra länder där undersökningar kan ha påverkat valutgången genom att säga att det är klart innan det är klart. Precis som troligtvis hände nu kring förutsägelsen om rekordhögt valdeltagande.

Det Novus gör är att följa väljarnas åsikter under valrörelsen. Det är viktig information, särskilt i ett flerpartisystem som vi har i Sverige där man väljer mellan olika partier till skillnad från i t.ex. USA där steget mellan partier är så stort att det mer handlar om att få de egna väljarna att rösta och motståndarens väljare att inte rösta.  Om vi däremot ger sken av att valet redan är avgjort innan valdagen, då är vi farligt ute och kan skada demokratin, istället för att vara den viktiga sammanfattningen av folkets röst.

Vi kan visa är att det finns en logik i väljarnas beteende. Väljare reagerar på det som händer under valrörelsen och vi kan nu säga vad som hände när. Har vi inte undersökningar som förklarar så kan ni vara säkra på att någon skapar sin egen historia som gynnar något intresse, väljarbeteende är en starkt politisk fråga. Finns inte den faktiska folkviljan representerad är det nära till hands att peka på en falsk sådan, där självpåtagna talespersoner kan kliva in i den rollen istället för tillförlitliga undersökningar.

I val efter val, runt om i världen ser vi att de undersökningar som följer Gallup metoden är extremt tillförlitliga i att ge en nulägesbild. Det finns inget effektivare mer tillförlitligt sätt än de metoder som bland annat Novus använder.

Sen är det så klart skönt för mig och Novus att vi för fjärde gången i rad vara bäst i EU-valet. Även om vi vet att det är mer komplicerat än så, vilket jag hoppas att detta inlägg kan ge lite inblick i.

Rapport från föregående EU val 2019:

EU Valet, Novus var närmast tredje gången i rad – Novus

För även om det inte är en prognos så kallas det ju ofta för just en prognos, det kommer säker röster som säger att vi missade SDs nedgång eller MPs uppgång, men sanningen är att dessa inte fanns innan helgen.

Novus har en omfattande eftervalsanalys som går närmare in på vad som hände när, vilka frågor som var viktigast, vem som överpresterande eller underpresterade. Över 10 000 intervjuer bland de väljare som röstade i EU valet, så det går att dra slutsatser från även de mindre partierna skillnader i ålder, kön och andra demografiska parametrar. Är du intresserad av den så kan du köpa den genom att kontakta oss här.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Torbjörn Sjöström

info@novus.se

Om Novus:

Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och arbetar inom alla branscher. Novus bidrar med kunskap via undersökningar för affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Novus bidrar också med offentlig statistik. T.ex. e-handelns storlek i Sverige och hjälper även internetstiftelsen med deras undersökningar kring svenskarna och internet. Novus har huvudkontor i Stockholm men gör undersökningar i över 50 länder i världen, främst för nordiska kunder. Novus är listat på Spotlight Stock market.

Novus är via huvudägaren Gallup Nordic medlem i det globala undersökningsdnätverket Gallup International

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.