Connect with us

Marknadsnyheter

Novus: Organisation och effektivitet i fokus för småföretagen under 2022

Published

on

Organisationens effektivitet, lönsamhet och frågan om flexibla arbetsförhållanden är prioriterade områden i skånska småföretag för 2022. Den största osäkerhetsfaktorn uppges alltjämt vara coronapandemin. Det visar en undersökning om småföretagens planer för det nya året som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Efter snart två år med pandemi och covid-19-relaterade utmaningar tar småföretagen till stor del ett internt perspektiv när de prioriterar för nästa år. För sju av tio är lönsamhet den enskilt viktigaste frågan, men även frågeställningar kring den egna organisationen tar plats högt upp på agendan. Det framgår av en enkätundersökning bland 300 småföretag i Skåne som intervjuats om vilka verksamhetsfrågor som kommer att vara viktigast under 2022. 

Fem av tio småföretag (54%) uppger att organisationens effektivitet är ett högprioriterat område under det nya året. Nästan lika många svarar att frågan om flexibla arbetsförhållande ska lyftas (50%) samt anpassningar av företaget till nya lagar och regelverk (52%). För fyra av tio (38%) kommer också nyrekrytering att vara i fokus under 2022. 

– Mycket har gått väldigt snabbt under pandemin. Nedstängningskrisen kom snabbt och även återhämtningen har varit snabb. Jag är inte förvånad över att effektivitet och konsolidering nu prioriteras, eftersom det interna perspektivet kanske inte alltid hunnits med. En utvärdering jag tror att många står inför är hur arbete hemifrån verkligen påverkat företaget, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

När det gäller den största osäkerhetsfaktorn inför 2022 svarar 61 procent av småföretagen i Novusundersökningen att det är ny eller fortsatt pandemin. 58 procent svarar att kunna säkra företagets lönsamhet, medan 45 procent ser tillgången till personal som en stor osäkerhetsfaktor.

– Organisationsfrågor står högt upp på agendan. För en del är också nyrekryteringar aktuella och det finns en oro för att inte kunna få tag på rätt kompetens. Detta är en känd utmaning sedan tidigare, men som nu kan komma att ställas på sin spets. Exempelvis är rekryteringsproblemet tydligt i restaurangbranschen, säger Alexandra Bagger.

45 procent av småföretagen i Skåne uppger också att kundernas förändrade beteenden i spåren av pandemin är en stor osäkerhetsfaktor. Endast två av tio (19%) ser en osäkerhetsfaktor i att utfasningen av de offentliga stödåtgärder som satts in under pandemin går för fort. 

– Utfasningen av myndigheternas stödåtgärder har lyfts fram som en oro bland experter, men när vi frågar småföretagarna själva ser de inte detta som något större problem. När det gäller exempelvis skatteuppskov så har en del företag under året betalat in sin uppskjutna skatt, medan andra valt att söka ytterligare anstånd. Exakt vilka utmaningar som kan finnas i detta framöver är svårt att bedöma, säger Alexandra Bagger.

För mer information
Alexandra Bagger, företagsrådgivare, 0411-58 87 35
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Sparbanken Skåne undersökt småföretagens prioriteringar och planer inför 2022. Totalt deltog 300 företag i Skåne, alla med 1-50 anställda. Undersökningen genomfördes hösten 2021.

Vilka frågor kommer att vara allra mest prioriterade för ert företag under 2022?

Lönsamhet 70 %
Organisationens effektivitet 54 %
Anpassning till nya lagar och regler 52 %
Flexibla arbetsförhållanden 50 %
Hållbarhetsfrågor 49 %
Aktiv omvärlds- och riskanalys 43 %
Marknadsexpansion 42 %
Digitalisering 41 %
Nyrekrytering 38 %
Investeringar 38 %
Förstärkning av försörjnings- och leveranskedjan 30 %
Annat 2 %
Vet ej 2 %

Vilka, om några, är de största osäkerhetsfaktorerna för ert företag inför 2022? 

Ny eller fortsatt pandemi 61 %
Att kunna säkra företagets lönsamhet 58 %
Nya lagar, regler eller restriktioner 48 %
Tillgången till personal 45 %
Osäkerhet kring våra kunders beteenden och behov i spåren av pandemin 45 %
Att uppdragen eller beläggningen inte är tillräcklig 41 %
Att få företaget att expandera 35 %
Att utfasningen av offentliga stödåtgärder går för fort 19 %
Vi har inga osäkerhetsfaktorer inför 2022 6 %
Annat 7 %
Vet ej 0 %

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

  • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.