Novus: Organisation och effektivitet i fokus för småföretagen under 2022

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

Organisationens effektivitet, lönsamhet och frågan om flexibla arbetsförhållanden är prioriterade områden i skånska småföretag för 2022. Den största osäkerhetsfaktorn uppges alltjämt vara coronapandemin. Det visar en undersökning om småföretagens planer för det nya året som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Efter snart två år med pandemi och covid-19-relaterade utmaningar tar småföretagen till stor del ett internt perspektiv när de prioriterar för nästa år. För sju av tio är lönsamhet den enskilt viktigaste frågan, men även frågeställningar kring den egna organisationen tar plats högt upp på agendan. Det framgår av en enkätundersökning bland 300 småföretag i Skåne som intervjuats om vilka verksamhetsfrågor som kommer att vara viktigast under 2022. 

Fem av tio småföretag (54%) uppger att organisationens effektivitet är ett högprioriterat område under det nya året. Nästan lika många svarar att frågan om flexibla arbetsförhållande ska lyftas (50%) samt anpassningar av företaget till nya lagar och regelverk (52%). För fyra av tio (38%) kommer också nyrekrytering att vara i fokus under 2022. 

– Mycket har gått väldigt snabbt under pandemin. Nedstängningskrisen kom snabbt och även återhämtningen har varit snabb. Jag är inte förvånad över att effektivitet och konsolidering nu prioriteras, eftersom det interna perspektivet kanske inte alltid hunnits med. En utvärdering jag tror att många står inför är hur arbete hemifrån verkligen påverkat företaget, säger Alexandra Bagger, företagsrådgivare på Sparbanken Skåne.

När det gäller den största osäkerhetsfaktorn inför 2022 svarar 61 procent av småföretagen i Novusundersökningen att det är ny eller fortsatt pandemin. 58 procent svarar att kunna säkra företagets lönsamhet, medan 45 procent ser tillgången till personal som en stor osäkerhetsfaktor.

– Organisationsfrågor står högt upp på agendan. För en del är också nyrekryteringar aktuella och det finns en oro för att inte kunna få tag på rätt kompetens. Detta är en känd utmaning sedan tidigare, men som nu kan komma att ställas på sin spets. Exempelvis är rekryteringsproblemet tydligt i restaurangbranschen, säger Alexandra Bagger.

45 procent av småföretagen i Skåne uppger också att kundernas förändrade beteenden i spåren av pandemin är en stor osäkerhetsfaktor. Endast två av tio (19%) ser en osäkerhetsfaktor i att utfasningen av de offentliga stödåtgärder som satts in under pandemin går för fort. 

– Utfasningen av myndigheternas stödåtgärder har lyfts fram som en oro bland experter, men när vi frågar småföretagarna själva ser de inte detta som något större problem. När det gäller exempelvis skatteuppskov så har en del företag under året betalat in sin uppskjutna skatt, medan andra valt att söka ytterligare anstånd. Exakt vilka utmaningar som kan finnas i detta framöver är svårt att bedöma, säger Alexandra Bagger.

För mer information
Alexandra Bagger, företagsrådgivare, 0411-58 87 35
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Sparbanken Skåne undersökt småföretagens prioriteringar och planer inför 2022. Totalt deltog 300 företag i Skåne, alla med 1-50 anställda. Undersökningen genomfördes hösten 2021.

Vilka frågor kommer att vara allra mest prioriterade för ert företag under 2022?

Lönsamhet 70 %
Organisationens effektivitet 54 %
Anpassning till nya lagar och regler 52 %
Flexibla arbetsförhållanden 50 %
Hållbarhetsfrågor 49 %
Aktiv omvärlds- och riskanalys 43 %
Marknadsexpansion 42 %
Digitalisering 41 %
Nyrekrytering 38 %
Investeringar 38 %
Förstärkning av försörjnings- och leveranskedjan 30 %
Annat 2 %
Vet ej 2 %

Vilka, om några, är de största osäkerhetsfaktorerna för ert företag inför 2022? 

Ny eller fortsatt pandemi 61 %
Att kunna säkra företagets lönsamhet 58 %
Nya lagar, regler eller restriktioner 48 %
Tillgången till personal 45 %
Osäkerhet kring våra kunders beteenden och behov i spåren av pandemin 45 %
Att uppdragen eller beläggningen inte är tillräcklig 41 %
Att få företaget att expandera 35 %
Att utfasningen av offentliga stödåtgärder går för fort 19 %
Vi har inga osäkerhetsfaktorer inför 2022 6 %
Annat 7 %
Vet ej 0 %

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.