NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 355 miljoner kronor

| 6 juli, 2022 | 0 kommentarer

NP3 Fastigheter AB (”NP3”) har i 10 transaktioner förvärvat 13 fastigheter till ett fastighetsvärde om 355 miljoner kronor primärt för industriändamål.

Fastigheterna är belägna i Timrå, Sundsvall, Västerås, Östersund, Gävle, Karlstad, Härnösand, Borlänge och Bollnäs. Den uthyrningsbara arean uppgår till 37 800 kvadratmeter med en tomtareal om 196 600 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 34,6 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 95 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 2,1 år. Fastigheter till ett fastighetsvärde om 225 miljoner kronor, totalt 10 fastigheter har tillträtts under andra kvartalet. Övriga tre fastigheter tillträds under tredje och fjärde kvartalet 2022.

Som en del av bolagets fortlöpande renodling av sin fastighetsportfölj har tre fastigheter primärt för industri- och kontorsändamål avyttrats till ett värde om 21 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Sundsvall och hyresvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till 1,8 miljoner kronor med en uthyrbar area om 2 300 kvadratmeter. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för de avyttrade fastigheterna uppgår till 62 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: [email protected]
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 816 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 458 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2022 uppgick till 17 862 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.