Connect with us

Marknadsnyheter

Ny förskola växer fram i Kallebäcks Terrasser

Published

on

I Kallebäcks Terrasser växer nu en ny förskola fram med fasad i cederspån och ett uttryck som hämtat inspiration från skogens träd. Förskolan kommer att drivas av Fridaskolan som hösten 2023 välkomnar 120 nya förskolebarn i åldrarna 0 – 5 år till området.

– Vi är väldigt glada att välkomna Fridaskolans förskola till Kallebäcks Terrasser. Det blir ett trevligt tillskott till det fina område som successivt växer fram här, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd på Wallenstam.

Förskolan blir nästan 1 300 kvadratmeter och byggs enligt Miljöbyggnad silver. Gestaltningen hämtar inspiration från skogens träd där symboliken med trädens stammar slår igenom i fasadens struktur av cederspån. Tillsammans med större glasade partier med låga bröstningar ges barnen en nära kontakt med utemiljön och naturen. 

– Vi ser otroligt mycket fram emot att starta förskolan i Kallebäcks Terrasser och få bidra med en förskolemiljö där inte bara en riktigt bra miljö för lärande präglar elevernas vardag, utan också tillit, trygghet och social öppenhet. Det blir en fin helhet i området med både skola och förskola som öppnar nästa år, säger Marie Karlsson, rektor på Fridaskolan Kallebäck.

Gården till förskolan är uppbyggd för utelek i olika zoner. En vild zon som ger möjlighet till lek i befintlig natur och terräng. En trygg zon med närhet till byggnaden och personal, odling, vattenlek, sandlek och rollspel. Dessutom finns en vidlyftig fartfylld zon där barnen kan utmanas motoriskt.

Fridaskolan är en personalägd friskola som funnits i snart 30 år. Den första Fridaskolan öppnade 1993 i Vänersborg, sedan dess har skolan vuxit av egen kraft och finns idag i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Mölnlycke, Göteborg och Helsingborg. 

Kallebäcks Terrasser började byggas 2019. Hittills har 435 nya bostadshyresgäster, Nordic Wellness, Bico och Cellink etablerat sig i området. Fullt utvecklat kommer området att omfatta nästan 2 000 nya hem, ny skola, förskola, kontor, restauranger, caféer och närservice. Just nu pågår byggnation av skola, förskola och fem fina bostadskvarter med lokaler i entrévåningarna.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 64 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

My Beat AB offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Published

on

By

Styrelsen i My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 30 maj 2023 upprättat ett investeringsmemorandum som godkänts av Spotlight Stock Market och som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.mybeat.se/investor-relations, och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.emission.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2023 innehar aktier i My Beat har med företräde rätt att teckna units i företrädesemissionen. I företrädesemissionen ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Anmälningssedlar och annan information kring företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds respektive hemsidor från och med den 9 juni 2023 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter var den 7 juni 2023 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 2 juni 2023. Teckningsperioden löper från den 9 juni 2023 till den 26 juni 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till My Beat AB i samband med företrädesemissionen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 juni 2023 i My Beat AB

Published

on

By

Idag, den 8 juni 2023, hölls extra bolagsstämma i My Beat AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om nyval av styrelseledamöter (punkt 6)
Stämman beslutade om att Alvin Argus, Robert Jonsrud och Fredrik Horn Berlin nyväljs som ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.

Med detta kommer styrelsen bestå Olav Kalve, Tore Kristoffersson, Alvin Argus, Robert Jonsrud och Fredrik Horn Berlin fram till nästa årsstämma.

Beslut om fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 7)
Stämman beslutade att ett årligt arvode motsvarande 200 000 kronor ska utgå till ordinarie styrelseledamöter och 300 000 kronor till styrelsens ordförande fram till nästa årsstämma.

Kopparberg i juni
My Beat AB
Styrelsen

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Olav Kalve

Styrelseordförande My Beat AB

+4790692993

olav@advisum.no

www.mybeat.se

Kristoffer Engardt

VD My Beat AB

VD Karma Mobil AB, dotterbolag till My Beat AB

+46 727901917

kristoffer@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt

bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till

målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökar My Beat AB

omsättningen med ca 50 % och uppnår en rad fördelar på kostnadssidan.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Covid-19-vaccin som kan klara muterade virus testas i klinisk fas-1 studie på Karolinska Universitetssjukhuset

Published

on

By

Ett nytt DNA-baserat vaccin mot covid-19 testas nu för första gången på friska deltagare på Karolinska Universitetssjukhuset. Vaccinet har tagits fram på Karolinska Institutet och riktas mot flera delar av viruset. Det gör vaccinet mindre sårbart för muterade virus och kan därför fungera även mot nya varianter.

–    Det här vaccinet gör att immunförsvarets reaktion mer liknar hur det ser ut vid en riktig infektion, jämfört med hur det ser ut efter dagens vaccin. Vi hoppas på att det ska ge ett bredare immunsvar, vilket kan vara till hjälp för personer som har svårt att bilda antikroppar till exempel på grund att de går i dialys eller tar läkemedel som är immunhämmande, säger Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Dagens covid-19 vacciner riktas mot så kallade spikproteiner (kallas också ytproteiner) hos viruset. Spikproteinerna är ett slags änterhakar som viruset använder för att kroka fast i kroppens celler och starta en covid-19 infektion. Därför är det effektivt att bygga vaccin mot dem, men också problematiskt eftersom det är en del av viruset som lätt muterar, vilket gör vaccinet verkningslöst.
–    Det nya vaccinet baseras på delar av spikproteiner från tre olika corona-stammar, men också mot två andra delar av viruset som är mer genetiskt stabila. Det gör att det fungerar bra även mot omikron och kanske även framtida varianter av viruset, säger Matti Sällberg.

 

Skydd mot nya varianter

DNA-vacciner har först nu börjat användas kliniskt men det har bedrivits forskning på dem i 20 år eller mer.  Det DNA-vaccin som testas på Karolinska Universitetssjukhuset är en innovation av Matti Sällbergs grupp på Karolinska Institutet, stöds av EU och har utvecklats inom projektet OPENCORONA.. 
Matti Sällberg är grundare och delägare i SVF Vaccines AB, som har patentsökt vaccinet.

I den kliniska fas-1 studie som nu pågår ingår 16 friska vuxna, 18 till 65 år, som följs på Fas 1-enheten vid Centrum för Kliniska Cancerstudier i Huddinge i samarbete med Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Alla deltagare har tagit sin tredje dos mRNA-vaccin senast för ett halvår sedan. Deras hälsotillstånd och immunologiska svar på vaccinet följs under tre månader, bland annat med covid-test varje vecka. 
–    Det är bra att vi testar den här sortens nya vacciner som kan ge ett bredare immunsvar och eventuellt också skydda bättre mot nya varianter av covid-19, säger Soo Aleman, professor och överläkare på, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar.

Vaccinet ges med en elektrisk puls

Att vaccinet bygger på DNA har sina för-och nackdelar. DNA kräver, till skillnad mot mRNA, inte strikt kylförvaring i -40 grader celsius. Däremot måste en elektrisk puls, så kallad elektroporering, ges till patienten precis efter att DNA-vaccinet har injicerats för att DNA ska kunna ta sig in i cellkärnorna.
–  Inom OPENCORONA-projektet har det utvecklats ett speciellt instrument som används i samband med injektionen av DNA. Det kallas för en EPSgun och ger en liten elektrisk puls. Armen rycker till lite, vilket kan kännas, men det går över direkt. Patienternas upplevelse av det här är något som också registreras som en viktig del av forskningen, säger Matti Sällberg. 

 

mRNA- och DNA-vacciner

  • Ett vaccin byggs upp av något som liknar ett virus eller annat smittämne och skapar ett minne i immunförsvaret. Det innebär träning inför ett riktigt angrepp. När kroppen infekteras av ett äkta smittämne har immunförsvaret redan ett försvar.  
  • mRNA-vacciner bygger i stället på mRNA-molekyler som fungerar som en mall för det som ska visas upp för immunförsvaret; ett virusprotein. Med hjälp av mallen kan cellerna tillfälligt producera virusproteinet, vilket i sin tur leder till ett immunsvar. 
  • DNA-vacciner fungerar nästan på samma sätt, men här är det den genetiska koden för virusproteinet som skickas in i cellkärnan för att programmera in en tillfällig massproduktion av mRNA, vilket i nästa steg ger det virusprotein som ska stimulera immunförsvaret. 
  • Vaccinernas mRNA eller DNA bryts ned ganska snabbt, men immunskyddet som de ger finns kvar under längre tid. 
     

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

presstjanst.karolinska@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.