Connect with us

Marknadsnyheter

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Published

on

januari-mars

 • Intäkterna uppgick till 59,2 (39,2) miljoner euro, vilket motsvarar en förändring på 51,1%. I konstanta valutor var omsättningstillväxten 51,9%.
 • EBITDA uppgick till 1,7 (-0,6) miljoner euro, motsvarande 2,9% (-1,7 %) av intäkterna.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,4 (-2,1) miljoner euro, motsvarande 0,7% (-5,2%) av intäkterna
 • Det fria kassaflödet uppgick till 13,5 (0,9) miljoner euro
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till -0,8 (0,3)
 • Orderstocken förbättrades med 21,8% och uppgick till 286,3 (235,0) miljoner euro.

Finansiell prognos för 2024 (oförändrad sedan 28 februari 2024)

 • Intäkter och rörelseresultat för 2024 förväntas öka jämfört med 2023.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av NYAB:s delårsrapport för januari-mars 2024. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://nyabgroup.com/en/financial-information/ (på engelska). Informationen i delårsrapporten är inte reviderad.

Nyckeltal (IFRS)

1–3/
2024
1–3/
2023
R12 4/2023–3/2024 1–12/
2023
Intäkter, tusen euro 59,174 39,152 300,440 280,417
Förändring i nettoomsättning, % 51.1% 124.0% 9.3% 10.7%
EBITDA, tusen euro 1,742 -648 23,764 21,374
  % av nettoomsättning 2.9% -1.7% 7.9% 7.6%
EBITA, tusen euro 888 -1,521 20,226 17,818
  % av nettomsättningen 1.5% -3.9% 6.7% 6.4%
Rörelseresultat (EBIT), tusen euro 385 -2,051 17,623 15,187
  % av nettoomsättningen 0.7% -5.2% 5.9% 5.4%
Periodens resultat, tusen euro -622 -2,816 11,243 9,049
Resultat per aktie (EPS) före utspädning, euro 0.00 0.00 0.02 0.01
Resultat per aktie (EPS), efter utspädning, euro 0.00 0.00 0.02 0.01
Räntebärande skulder 15,940 23,620 15,940 17,014
Eget kapital, euro 184,226 177,528 184,226 185,326
Balansomslutning 262,419 241,242 262,419 266,088
Avkastning på eget kapital, senaste 12 mån, % 6.2% 13.0% 6.2% 4.9%
Avkastning sysselsatt kapital, senaste 12 mån, % 8.0% 13.3% 8.0% 6.6%
Soliditet -% 74.3% 73.6% 74.3% 73.0%
Nettoskuld, tusen euro -19,222 10,048 -19,222 -5,630
Nettoskuldsättningsgrad -% -10.4% 5.7% -10.4% -3.0%
Nettoskuld/EBITDA, senaste 12 mån -0.81 0.33 -0.81 -0.26
Fritt kassaflöde, tusen euro 13,471 880 34,927 22,338
Orderstock, tusen euro 286,319 235,026 286,319 294,730
Antal anställda vid periodens slut 419 373 419 403

Vd Johan Larsson sammanfattar kvartalet:

Vi både bevisade och utnyttjade tydligt vår fördelaktiga position på marknaden under det första kvartalet. Våra intäkter ökade med 51 procent och vår orderstock växte med 22 procent samtidigt som vår EBIT-marginal var positiv. Tillsammans med vårt starka kassaflöde är utvecklingen anmärkningsvärd givet att en betydande del av vår verksamhet äger rum i regioner i norr. Vår nordliga verksamhet innebär för oss en stark säsongsvariation, och historiskt sett har vi alltid haft ett negativt resultat under det första kvartalet och ackumulerat mest intäkter och vinst resten av året.

En nyckelfaktor i vår starka utveckling det här kvartalet är sammansättningen av vår orderstock. Vi lyckades öka intäkterna och till viss del jämna ut säsongsvariation i vår verksamhet. Uppbyggnaden av den här sammansättningen har pågått i flera år genom att vi säkrat fleråriga kontrakt samt året-runt-kontrakt. Vi har också förbättrat vårt arbete över landsgränserna och förstärkt samverkansarbete inom projekten, vilket gör att vi i högre grad utnyttjar vår verksamhets styrkor och kan ta vara på den breda kompetens och potential som finns i organisationen.

Under kvartalet har vi tecknat en avsiktsförklaring för förvärv av den marina anläggningsoperatören Dyk & Anläggning Stockholm AB. Det är ett typiskt förvärvsmål för NYAB, som ger oss ytterligare möjligheter att stärka våra spetskompetenser och låsa upp framtida möjligheter inom sektorer där vi ser potential för tillväxt. Vi ser stora affärsmöjligheter inom den växande marknaden för vattenbyggnation, och i vår redan befintliga pipeline av projekt kan förvärvet skapa mervärde.

I slutet av april godkände NYAB:s extra bolagsstämma att moderbolaget flyttar sitt säte till Sverige. Vi har sett mycket positiv utveckling på våra svenska marknader, inklusive framsteg i stora industriprojekt som innebär betydande potential för NYAB. Att bolaget går över till att vara svenskt stödjer vår position på dessa marknader. Under första kvartalet har vi förberett oss för ytterligare tillväxt med bland annat nyckelrekryteringar till vår svenska verksamhet. Vi har dessutom planerat ett brett urval av investerarevenemang för att förbereda för handel på First North Premier i Stockholm.

Jag kan inte vara annat än nöjd med ett decennium av lönsam tillväxt. Och ännu mer med vår prestation och starka resultat för första kvartalet. Vår verksamhet utvecklas i linje med vår strategi, och resultaten av strategin och genomförande på båda sidor av Östersjön är tillfredsställande, tack vare våra skickliga anställda. Att skapa tillväxt utan att öka risken är vår ledstjärna eftersom vår affärsmodell är både skalbar och lönsam. Våra adresserbara marknader har återhämtat sig från många av förra årets utmaningar och förbättras stadigt, även om det fortfarande finns tröghet i vissa områden. Detta möjliggör för oss att utnyttja vår fördelaktiga position för att både nå och överträffa förra årets resultat, samt verkställa i riktning mot våra långsiktiga finansiella mål.

Inbjudan till webcast presentation

NYAB arrangerar en webcast med anledning av delårsrapportens publicering, på onsdag den 8 maj, kl. 13:00 CET. NYAB:s vd Johan Larsson och CFO Aku Väliaho presenterar NYAB:s finansiella information och viktiga händelser för det första kvartalet. Registrering till webcasten sker genom länken https://nyabgroup.videosync.fi/2024-q1-results/register där också en inspelning av eventet kommer finnas tillgänglig efteråt.

Kontakter
Johan Larsson, CEO, NYAB Oyj, Tel: +46 (0)70 182 5070, johan.larsson@nyabgroup.com
Aku Väliaho, CFO, NYAB Oyj, Tel: +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@nyabgroup.com

Om NYAB

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer, med en omfattande erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi och bidrar därigenom till den gröna omställningen. NYAB har sitt huvudkontor i Uleåborg i Finland med fler än 400 medarbetare på olika platser i Finland och Sverige.

NYAB:s Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årsredovisning för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

 Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) avger årsredovisning för 2023.

Rapporten publiceras på www.clinescientific.com/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 09:15 CEST den 26 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                
Pepparedsleden 1
AstraZeneca BioVentureHub 
                                              E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.