Nytt antal aktier och röster i Storskogen Group AB (publ)

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Antalet aktier och röster i Storskogen Group AB (publ) uppgår per dages datum till 1 676 921 485 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 528 920 111 B-aktier) och 3 008 933 851 röster.

Som tidigare meddelat har antalet aktier och röster ändrats under april månad till följd av att bolaget den 1 april 2022, genomfört en riktad nyemission om 4 158 297 B-aktier till säljarna av VSH Holding AB, ett holdingbolag till portföljbolaget Swedwise.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
[email protected]

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
[email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 29 april 2022 klockan 13:00 CEST.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.