Connect with us

Marknadsnyheter

Nytt SEI-verktyg ska minska konsumtionsbaserade klimatavtryck

Published

on

Idag lanserar Stockholm Environment Institute (SEI) Konsumtionskompassen ett nytt verktyg som analyserar och illustrerar klimatpåverkan från hushållens konsumtion på lokal nivå. Konsumtionskompassen ska hjälpa svenska myndigheter och kommuner att kartlägga och minska svenskarnas konsumtionsutsläpp

Sveriges konsumtionsutsläpp är i dag nio ton per person och år och utsläppen måste minska kraftigt till omkring ett ton per person och år 2050. Det är det globala genomsnitt som FN:s klimatpanel IPCC har fastställt vara nödvändigt för att vi ska nå Parisavtalets mål. Konsumtionskompassen visar att höga inkomster resulterar i ökad konsumtion och därmed högre klimatpåverkande utsläpp. Transporter och fordon, livsmedel, boende, rekreation- kultur, sport och fritid, möbler tillhör de konsumtionskategorier med störst klimatpåverkan.

 

Konsumtionskompassen lanseras i dag på ett webinarium med representanter från SEI, Naturvårdsverket, Klimatkommunerna, Kalmar och Umeå kommun. Resultaten visar att de största städerna i genomsnitt har ett högre klimatfotavtryck, följda av landsbygdskommuner med turistnäring och därefter kommuner på pendelavstånd från de största städerna.

 

− Det är intressant att det är relativt små skillnader i fotavtryck mellan de flesta kommuner, men däremot större skillnader inom respektive kommun. Vi ser att flygresor är den kategori som visar störst skillnad mellan kommuner. Människor i urbana områden flyger mer, medan befolkningen på landsbygden har ett större klimatavtryck från bilkörande, säger Katarina Axelsson, projektledare vid SEI.

 

Konsumtionskompassen omfattar en databas över hushållens utsläpp från konsumtion med statistik per kommun på postnummernivå. Verktyget omfattar en mängd konsumtionskategorier, samt tillhandahåller en funktion som ska fungera som stöd för kommunernas arbete med att identifiera effektiva styrmedel och åtgärder för att minska de utsläpp som genereras av olika konsumtionskategorier.

 

Verktyget möjliggör visualisering av utsläppen per kommun och län, där utsläppen per län visualiseras nedan.

 

Map Description automatically generated

 

 

Samarbete med Umeå och Kalmar kommun

− Flera svenska kommuner har höga ambitioner för att minska sina klimatavtryck, implementera 2030-agendan för hållbar utveckling och stödja hållbara livsstilar. Dock har de saknat utsläppsdata på lokal nivå för att effektivt kunna planera åtgärder och mäta framstegen. Konsumtionskompassen kommer att bidra till utveckling av nya initiativ och aktiviteter på kommunal nivå för att adressera de konsumtionsbaserade utsläppen, säger Katarina Axelsson.

 

Projektet leds av SEI i nära samarbete med Kalmar och Umeå kommun, samt företaget InsightOne, som arbetar med marknadsanalyser och livsstilsklassificering utifrån socio-demografiska profiler och har bidragit i arbetet med att skala ner de nationella konsumtionsbaserade utsläppen till postnummernivå.

 

− Vi är väldigt stolta över att få vara med och bidra. I Umeå var vi tidigt ute med att beräkna och sätta mål för konsumtionens klimatpåverkan. Nu har vi ett verktyg som inte bara kan hjälpa oss i Umeå, utan också i alla andra kommuner i Sverige, säger Aaron Juarez, Projektsamordnare för miljöutveckling i Umeå kommun. Det är utmanande att kartlägga konsumtionens klimatpåverkan. Med Konsumtionskompassen får vi kvalificerade beräkningar utifrån bästa tillgängliga data, vilket hjälper oss att göra riktade insatser i vårt klimatarbete, avslutar Aaron Juarez.

 

Kommunerna har bidragit med att säkerställa att den data och de metoder som verktyget använder tillgodoser de svenska kommunernas faktiska behov. Kommunerna har nu också en viktig roll i att skapa förståelse för de verksamheter som kommunerna ansvarar för, och därmed också för de minskningsåtgärder som kan genomföras på lokal nivå.  

 

− I Kalmar har det varit en spännande resa att lära känna våra kommuninvånare utifrån deras konsumtionsavtryck, samt se hur lärdomarna kan användas för att vända ohållbara trender och minska klimatpåverkan. Extra intressant är att vi nu kan koppla ihop ekologisk och social hållbarhet, och se att de åtgärder vi identifierar även är positiva för livskvalitet, folkhälsa, mångfald och trivsel, säger Elvira Laneborg, Miljöutvecklare i Kalmar kommun.

 

Läs mer om lanseringseventet 28 april 10.00-11.30

Utforska SEI:s Konsumtionskompass

 

Om projektet

Konsumtionskompassen har utvecklats inom projektet Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå, finansieras av Formas. Projektet startade 2019 och avslutas i april 2022.

 

För intervjuer och frågor, kontakta:

Ylva Rylander, kommunikatör vid Stockholm Environment Institute
ylva.rylander@sei.org  073-150 33 84         

Katarina Axelsson, forskare vid Stockholm Environment Institute
katarina.axelsson@sei.org  073-707 85 77

Stockholm Environment Institute är en internationell och oberoende forsknings- och policyorganisation som tacklar miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vi kopplar samman vetenskap och beslutsfattande för att utveckla lösningar och bidra till en hållbar framtid för alla. På våra åtta center i Europa, Asien, Afrika och Amerika engagerar vi oss i policyprocesser, utvecklingsåtgärder och affärspraxis över hela världen www.sei.org @SEIforskning

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist i expertpanelen på stor europeisk järnvägskonferens

Published

on

By

”Digitalisering av järnväg är mer än positionering av fordon och underhållsfönster. Det är först när vi delar data fullt ut som vi kommer att se de riktigt stora nyttorna.”

Det sa Railway Metrics and Dynamics vd jan Lindqvist när han talade på Rail Transport Day i Stockholm 30 maj 2023.

Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist var inbjuden att tala och som del av expertpanelen på Rail Transport Day i Stockholm. Evenemanget anordnades gemensamt av Europeiska kommissionen, RNE, Trafikverket, Europe’s Rail Joint Undertaking och det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Under den fjärde sessionen, som modererades av Keir Fitch från vid EU:s generaldirektorat för transport och rörlighet (GD MOVE), som Railway Metrics and Dynamics (RMD) fick möjlighet att presentera sin syn på det kanske hetaste ämnet inom järnvägsvärlden – digitala järnvägssystem.

– Vi diskuterade digitaliseringens roll för att järnvägstransporter ska bli mer tillförlitliga och flexibla, och hur vi kan minska kostnaderna och öka kapaciteten, berättar Jan Lindqvist.

Tre större områden täcktes in, införandet av den digitala automatkopplingen (DAC), integreringen av information om tillgångars status (Asset Management) och utveckling med trafikledningssystem (TMS) samt spårning av tåg, vagnar och containrar.

System i systemet skapar unika ekosystem

– Det är väldigt tydligt att vår plattformsstrategi ligger helt rätt i tiden när Europa nu påbörjar full digitalisering av järnvägen, säger Jan Lindqvist.

RMD:s plattform är ett unikt ekosystem som bäst beskrivs som ett så kallat system i systemet. Enkelt förklarat är det en samling av uppgiftsorienterade och unikt dedikerade system, som tillsammans skapar ett nytt, mer komplext system som erbjuder ännu mer funktionalitet och prestanda än vad summan av de ingående systemen klarar var för sig.

– Själva hjärtat i vår systemplattform är PMU-sensorn. Den identifierar i realtid rörelsemönster och mäter acceleration i tre dimensioner. Alla dessa rörelser verifieras mot unika algoritmer. Ju mer data som samlas in – och ju fler PMU:er som installeras runt om i världen – desto bättre blir analysen och desto effektivare blir systemet, säger Jan Lindqvist och fortsätter.

Riktig digitalisering skapar större nytta

Det är med system i system som kan vi höja farten på digitaliseringen på riktigt. Eftersom RMD jobbar med öppen standard kan bolaget samarbeta med alla andra system i Europa.

– Ibland blir andra system en del av vårt och ibland blir vår plattform en del i något större. Nyttan av systemen är inte enbart för individuella vagnsägare, utan för hela systemet. Det är riktig digitalisering, säger Jan Lindqvist.

Dagens Inledningsanförande hölls av Kristian Schmidt, direktör för landtransporter vid GD Move. Därefter syntes många kända profiler på scen, bland andra Andreas Carlsson, Sveriges infrastruktur- och bostadsminister, Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket, Paul Mazataud, ordförande för RNE, och Giorgio Travaini, verkställande direktör för Europe’s Rail.

Utöver digitala järnvägssystem, innehåll Rail Transport tre andra större paneldiskussioner. Den första handlade om hur man kan göra gränsöverskridande och multimodala godstransporter lättillgängliga på internationell nivå, den andra fokuserade på biljettsamarbeten över nationsgränser, den tredje diskuterade hur marknaden kan utnyttja järnvägsnätet från start till mål genom Europa på ett så effektivt sätt som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan: Kärcher och ihopa accelererar cirkulär satsning med nya delningsboxar

Published

on

By

Kärcher, ett ledande företag inom rengöringsteknik, vill uppmana fler människor att konsumera hållbart. En viktig del i främjandet av ett mer hållbart konsumerande är att förändra sättet vi konsumerar och att utveckla nya affärsmodeller. Därför har Kärcher tillsammans med ihopa, en svenskt startup, valt att samarbeta ihop för att testa en tjänst som ger konsumenter en möjlighet till att testa olika produkter. Efter en pilotfas med positivt utfall skalas nu tjänsten upp för att erbjuda premiumprodukter till fler hushåll.

Sedan två år tillbaka har ihopa drivit och vidareutvecklat en ny och hållbar konsumenttjänst som heter Grannbox, där privatpersoner kan få tillgång till produkter för hem och fritid på ett bekvämt och cirkulärt sätt. Tjänsten är enkel att använda och lokalt tillgänglig där folk bor. Detta i kombination med hållbarhetsaspekten motiverade Kärcher att bidra med sina högkvalitativa rengöringsmaskiner till ihopas grannboxar.

– Kärchers höga produktkvalitet och vårt fokus på miljö gör den cirkulära affärsmodellen mycket intressant. Genom vårt nära samarbete med ihopa utvärderar vi hur den cirkulära affärsmodellen kan bidra till ett hållbart användande av våra produkter både ur ett miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Vi får direkt feedback på hur konsumenten uppfattar tjänsten och data som hjälper oss förstå hur affärsmodellen påverkar oss långsiktigt, både utifrån produktutveckling, försäljning och underhåll, säger Mikael Rasmusson, vd Kärcher AB.

Varför är det hållbart?

Det finns många produkter som flera hushåll köper och endast använder ett fåtal gånger per år. Grannboxens lösning är att i stället för att varje hushåll ska köpa varsin produkt, finns möjligheten att fler använder en gemensam produkt – på så sätt behövs inte lika många produkter. Det är grundlogiken som på ett radikalt sätt kan komma att minska vårt klimatavtryck.

Pressinbjudan 12 juni 12.00 

Den 12 juni klockan 12:00 bjuds utvald media in för att få ta del av en djupare information om modellen, utfallet och data tills nu, samt riktningen framåt.

Presentationen hålls av Johannes Dahlberg, medgrundare på ihopa, tillsammans med Fredrik Währborg, Quality & Sustainability Manager på Husqvarna och Rasmus Falck, Regional Business Director på Robert Bosch AB samt Mikael Rasmusson, vd för Kärcher Sverige. Eventet hålls vid en nyinvigd grannbox i nyproduktionsområdet Riksten, söder om Stockholm. Transport till platsen erbjuds kostnadsfritt.

Anmäl deltagande senast 9 juni genom email till info@ihopa.com

Kontaktuppgifter:

Johannes Dahlberg, ihopa, 070-756 60 89 johannes@ihopa.com
Mikael Rasmusson, Kärcher AB, 070-325 20 10 mikael.rasmusson@karcher.com

ihopa

ihopa är en startup som grundades 2017 i Stockholm med visionen att göra delning så enkelt, säkert och bekvämt att det kan utkonkurrera standardalternativet att äga själv.

Kärcher AB
Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter för både professionella och privata användare. Sortimentet omfattar bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och sopmaskiner, biltvättar och redskapsbärare för markvård. Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Företagets huvudkontor finns i Göteborg och med säljare, återförsäljare och servicepartners i hela landet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för maj 2023

Published

on

By

Stockholm 2023-06-08

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från dotterbolag inom industri för maj 2023. Försäljningen uppgick preliminärt till 2,7 MSEK (3,5 MSEK 2022*).

*Justerat för avyttrade dotterbolag

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.