Nytt verktyg analyserar sannolikheten att strategin lyckas

| 13 september, 2022 | 0 kommentarer

Howwe Technologies har utvecklat verktyget Assessment för att hjälpa företagsledare att analysera sin förmåga att uppnå sin strategi i tid. Assessment kartlägger bolagets organisatoriska styrkor och utmaningar samt VD:s individuella förutsättningar som ledare för organisationen. Faktorer som påverkar möjligheterna att uppnå målen i bolagets strategi.

Assessment har tagits fram baserat på forskning av bland annat Gartner, McKinsey och data från tusentals team i målstyrningsverktyget Howwe. Baserat på svaren i Assessment genereras en rapport som visar vilka förutsättningar en organisation har att lyckas genomföra en förändringsprocess och vilket utfall en vd kan förvänta sig utifrån nuläget. Rapporten är ett första steg på resan att få en strategi agerbar.

Många bolag har generellt höga mål kopplat till finansiell prestation men kämpar med att få dem att hända i tid. Ett problem vi ofta stöter på är att processen att ta fram en strategi och affärsplan som är konkret och agerbar för alla inom ett bolag tar för lång tid. Många företagsledare vi träffar upplever också svårigheter med att kommunicera och förankra planen via ledningsgruppen, till funktionscheferna och ut i organisationen så att alla förstår och är delaktiga. Vi har utvecklat Assessment för att hjälpa vd:ar att få en bättre uppfattning av organisationens styrkor, svagheter och potential för att ge dem bättre förutsättningar att lyckas med sina mål, säger Johan Grönstedt, Chief Product Officer på Howwe Technologies.

Howwe Technologies har genomfört ett hundratal Assessments. En av de företagsledare som använt verktyget är Tine Wollebekk, VD på kreditmarknadsbolaget Avida Finans.

Vi gick igenom strategiskt viktiga frågor för mig som VD. Jag gillade hur enkelt det var. Det krävde lite tid och gav en komplett värdering. Assessment konkretiserade gapet mellan vad vi har åstadkommit och vad vi vill uppnå. Det bekräftade vårt nuläge på ett strukturerat sätt och visade vad vi behöver göra annorlunda, säger Tine Wollebekk, VD på Avida Finans.

Att genomföra ett Assessment är kostnadsfritt och genomförs tillsammans med en strategiexpert på Howwe Technologies. Intervjun tar cirka 30 minuter. Vissa kvalificeringskriterier gäller. Ansökan sker här.

Katarina Bennich

CMO Howwe Technologies
[email protected]

Howwe Technologies är SaaS-bolaget bakom innovationen Howwe. Den marknadsledande mjukvaran för bolagsövergripande exekvering gör strategin tydlig och agerbar på alla nivåer i organisationen. Läs mer på howwe.io.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.