Offentliggörande av Informationsmemorandum med anledning av planerad start av handel med aktier på Nordic SME

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen i BellPal Holding AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Första dag för handel är planerad till den 13 maj 2022. Bolagets Teckningsoptioner av serie TO1 planeras tas upp till handel vid genomförd registrering hos Bolagsverket av ändrade villkor som beslutades på dagens extra stämma.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.bellpal.com/se/ir/finansiella-rapporter/informationsmemorandum/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.