Kommuniké från extra stämma den 12 maj 2022 i BellPal Holding AB (publ)

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid extra bolagsstämma den 12 maj 2022 i BellPal Holding AB fattades följande beslut i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.bellpal.com.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren i de av Bolaget utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1, innebärande att teckningsperioden påbörjas den 1 juni 2022 istället för den 15 maj 2022.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsidawww.bellpal.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.