Connect with us

Marknadsnyheter

Pensionärer: Glöm inte äldreomsorgen i budgeten i morgon

Published

on

Inför morgondagens presentation av budgetpropositionen för 2023 har SKPF Pensionärerna en tydlig uppmaning till den nya regeringen: Glöm inte bort äldreomsorgen. Många av de brister som pandemin avslöjade finns kvar, och utmaningarna väntas växa framöver. Förbundet hoppas även på fler åtgärder för att öka äldres ekonomiska trygghet.

– Under pandemin blev det uppenbart för alla att stora förbättringar krävs i äldreomsorgen. Men nu när priserna skenar och lågkonjunkturen närmar sig är vi rädda att det snarare blir försämringar. Den nya regeringen måste prioritera satsningar på äldreomsorgen mer – den politik som presenterats hittills duger inte, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

Förbundet har granskat såväl regeringsförklaringen som Tidöavtalet och kan konstatera att kommunernas omsorg om äldre personer har en undanskymd plats. I avtalet nämns att högerpartierna avser att tillsätta en utredning om kommunala läkare och en utredning om språkkrav på omsorgspersonalen. I statsministerns regeringsförklaring hördes inget alls om äldreomsorgen.

– I stället för att ge miljonbelopp i elprisstöd till storföretag som inte haft så höga elkostnader borde regeringen lägga pengarna på äldreomsorgen. Vi förväntar oss bland annat satsningar på bättre bemanning och arbetsmiljö, något som högerpartierna också lovat i valrörelsen. Det är helt avgörande för att förbättra omsorgen och samtidigt se till att den räcker när vi äldre blir allt fler, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Risk för ökade klyftor
Utsikterna för den svenska ekonomin är dystra. SKPF Pensionärerna följer därför noga vad regeringen kommer att göra för att öka pensionärernas ekonomiska trygghet. Regeringen har redan aviserat sänkt skatt för pensionärer. Med anledning av inflationen och den stundande lågkonjunkturen återstår dock att se om sänkningen ryms i budgeten för nästa år.

– En skattesänkning på pension skulle vara mycket välkommen nu när allt fler äldre lever på marginalen, och det är viktigt att den omfattar de med störst behov. Statistiken visar att det finns en grupp som lever i relativ fattigdom. Vi hör också oroande rapporter från frivilligorganisationer om att allt fler äldre söker sig dit för hjälp med mat och annat. Risken är nu stor att de ekonomiska klyftorna bland oss pensionärer kommer att öka, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Positivt med satsningar på kortare köer och minskad ensamhet
SKPF Pensionärerna välkomnar samtidigt de budgetsatsningar som regeringen redan har presenterat när det gäller bättre tillgänglighet i sjukvården samt minskad ensamhet.

– Det är positivt med ett fortsatt arbete för att öka tillgängligheten i hela vårdkedjan, från hälso- och vårdcentralerna till sjukhusen. Det är också angeläget att göra mer för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Petra Berg
Press- och opinionsansvarig
[email protected]
072-088 17 18

SKPF Pensionärerna är Sveriges tredje största pensionärsförbund med drygt 160 000 medlemmar runt om i landet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet. Många av medlemmarna har tidigare arbetat i välfärdsyrken, bland annat i vård och omsorg.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.