Connect with us

Marknadsnyheter

Pensionärer: Glöm inte äldreomsorgen i budgeten i morgon

Published

on

Inför morgondagens presentation av budgetpropositionen för 2023 har SKPF Pensionärerna en tydlig uppmaning till den nya regeringen: Glöm inte bort äldreomsorgen. Många av de brister som pandemin avslöjade finns kvar, och utmaningarna väntas växa framöver. Förbundet hoppas även på fler åtgärder för att öka äldres ekonomiska trygghet.

– Under pandemin blev det uppenbart för alla att stora förbättringar krävs i äldreomsorgen. Men nu när priserna skenar och lågkonjunkturen närmar sig är vi rädda att det snarare blir försämringar. Den nya regeringen måste prioritera satsningar på äldreomsorgen mer – den politik som presenterats hittills duger inte, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

Förbundet har granskat såväl regeringsförklaringen som Tidöavtalet och kan konstatera att kommunernas omsorg om äldre personer har en undanskymd plats. I avtalet nämns att högerpartierna avser att tillsätta en utredning om kommunala läkare och en utredning om språkkrav på omsorgspersonalen. I statsministerns regeringsförklaring hördes inget alls om äldreomsorgen.

– I stället för att ge miljonbelopp i elprisstöd till storföretag som inte haft så höga elkostnader borde regeringen lägga pengarna på äldreomsorgen. Vi förväntar oss bland annat satsningar på bättre bemanning och arbetsmiljö, något som högerpartierna också lovat i valrörelsen. Det är helt avgörande för att förbättra omsorgen och samtidigt se till att den räcker när vi äldre blir allt fler, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Risk för ökade klyftor
Utsikterna för den svenska ekonomin är dystra. SKPF Pensionärerna följer därför noga vad regeringen kommer att göra för att öka pensionärernas ekonomiska trygghet. Regeringen har redan aviserat sänkt skatt för pensionärer. Med anledning av inflationen och den stundande lågkonjunkturen återstår dock att se om sänkningen ryms i budgeten för nästa år.

– En skattesänkning på pension skulle vara mycket välkommen nu när allt fler äldre lever på marginalen, och det är viktigt att den omfattar de med störst behov. Statistiken visar att det finns en grupp som lever i relativ fattigdom. Vi hör också oroande rapporter från frivilligorganisationer om att allt fler äldre söker sig dit för hjälp med mat och annat. Risken är nu stor att de ekonomiska klyftorna bland oss pensionärer kommer att öka, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Positivt med satsningar på kortare köer och minskad ensamhet
SKPF Pensionärerna välkomnar samtidigt de budgetsatsningar som regeringen redan har presenterat när det gäller bättre tillgänglighet i sjukvården samt minskad ensamhet.

– Det är positivt med ett fortsatt arbete för att öka tillgängligheten i hela vårdkedjan, från hälso- och vårdcentralerna till sjukhusen. Det är också angeläget att göra mer för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Petra Berg
Press- och opinionsansvarig
petra.berg@skpf.se
072-088 17 18

SKPF Pensionärerna är Sveriges tredje största pensionärsförbund med drygt 160 000 medlemmar runt om i landet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet. Många av medlemmarna har tidigare arbetat i välfärdsyrken, bland annat i vård och omsorg.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

  • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
  • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
  • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.