PMI–tjänster upp i augusti till 59,4: fortsatt god fart i tjänstesektorn

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) återhämtade sig i augusti efter att ha fallit tre månader i rad. Indexet noterades till 59,4 från nedreviderade 58,1 i juli. Det är en överraskande stark siffra och även om trenden pekar nedåt är det fortfarande en robust tjänstekonjunktur som framträder men med ökade nedåtrisker nu när industrikonjunkturen försvagas och hushållens köpkraft urholkas, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex. 
  • Delindex för affärsvolym svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster följt av sysselsättning medan orderingång och leveranstider drog ned totalindexet. Affärsvolymplanerna är mindre optimistiska och indexet backade i augusti till 66,0, vilket är den lägsta nivån sedan november 2020. 
  • Pristrycket i tjänstesektorn är fortsatt högt även om en dämpning har skett under de senaste månaderna. Index för leverantörernas insatsvarupriser föll i augusti för tredje månaden i rad till 76,3 från 83,1 i juli, vilket är den lägsta nivån på över ett år. 
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite steg marginellt i augusti till 56,9 från 56,5 i juli. Näringslivet fortsätter att uppvisa tillväxt men har trendmässigt tappat fart under sommarmånaderna jämfört med i våras, säger Jörgen Kennemar. Det är främst i industrin som aktiviteten har dämpats men vi ser även fler tecken på det i tjänstesektorn.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7–26 aug.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen 5 oktober 2022

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, [email protected]
Hannes Mård, presskommunikatör Swedbank, tfn 073-057 41 95, [email protected]

Se bilagor för ytterligare detaljer. 

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se    

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.